Goede wins case

Judge Van Schendel ruled today that the University of the Netherlands Antilles (UNA) had no urgent reason to dismiss Miguel Goede as Rector-Magnificus.

Goede op alle fronten gelijk

De rechter in kort geding heeft vandaag geoordeeld dat de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) geen dringende reden had voor het ontslag op staande voet van Miguel Goede als Rector-Magnificus.

Geen enkele door de UNA aangevoerde reden voor het ontslag houdt stand. Met name is van belang dat de rechter kort metten maakt met de beschuldigingen van fraude en het antedateren van stukken die zijn gebaseerd op het Rapport Hernández. Volgens de rechter kan niet worden geoordeeld dat Goede zich schuldig heeft gemaakt aan het antedateren van documenten.

Ook oordeelt de rechter dat Goede de UNA geen nadeel heeft toegebracht. “Goede heeft middels zijn bedrijf in zijn vrije tijd werkzaamheden verricht waarvoor door de bevoegde autoriteit van de UNA toestemming was gegeven en zijn bedrijf is daarvoor, conform afspraak, gehonoreerd.”, aldus de rechter.

Goede, die zich van meet af aan heeft verweerd tegen de ernstige beschuldigingen van de UNA, is verheugd met het oordeel van de rechter. De rechter heeft de vordering tot maandelijkse betaling van een voorschot op schadevergoeding toegewezen.

20 December 2011

In this case Miguel Goede was represented by Annemarijke Bach Kolling Of Spigthoff Attorneys at Law and Tax Advisers. The UNA was represented by William ten Veen of BBV Legal.

Hier kunt u het vonnis lezen.

Child friendly court Sint Maarten

PHILIPSBURG – November the 20th is the International Day of the Rights of the Child. The  Sint Maarten branch of the Common Court of Justice also puts emphasis on the importance of this day.

Eigen ademanalyseapparaat voor het KPC

WILLEMSTAD - Sinds 2017 neemt het alcoholbeleid (niet aangeschoten of dronken rijden) structurele vorm aan op Curaçao. Dit om doden, zwaar gewonden, botsingen en alle schade die daarmee samenhangt te verminderen en te voorkomen.

Robbie dos Santos aangehouden in onderzoek zaak Maximus

PHILIPSBURG/WILLEMSTAD - Vandaag is op Sint Maarten, in het kader van het onderzoek Maximus, Curaçaoënaar Robbie dos Santos (62) aangehouden.