Goede wins case

Judge Van Schendel ruled today that the University of the Netherlands Antilles (UNA) had no urgent reason to dismiss Miguel Goede as Rector-Magnificus.

Goede op alle fronten gelijk

De rechter in kort geding heeft vandaag geoordeeld dat de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) geen dringende reden had voor het ontslag op staande voet van Miguel Goede als Rector-Magnificus.

Geen enkele door de UNA aangevoerde reden voor het ontslag houdt stand. Met name is van belang dat de rechter kort metten maakt met de beschuldigingen van fraude en het antedateren van stukken die zijn gebaseerd op het Rapport Hernández. Volgens de rechter kan niet worden geoordeeld dat Goede zich schuldig heeft gemaakt aan het antedateren van documenten.

Ook oordeelt de rechter dat Goede de UNA geen nadeel heeft toegebracht. “Goede heeft middels zijn bedrijf in zijn vrije tijd werkzaamheden verricht waarvoor door de bevoegde autoriteit van de UNA toestemming was gegeven en zijn bedrijf is daarvoor, conform afspraak, gehonoreerd.”, aldus de rechter.

Goede, die zich van meet af aan heeft verweerd tegen de ernstige beschuldigingen van de UNA, is verheugd met het oordeel van de rechter. De rechter heeft de vordering tot maandelijkse betaling van een voorschot op schadevergoeding toegewezen.

20 December 2011

In this case Miguel Goede was represented by Annemarijke Bach Kolling Of Spigthoff Attorneys at Law and Tax Advisers. The UNA was represented by William ten Veen of BBV Legal.

Hier kunt u het vonnis lezen.

Intelligence Center Sint Maarten formalized

PHILIPSBURG--The cooperation agreement for the formalization of the Intelligence Center Sint Maarten (ICSM) was officially signed on Friday, June 14th, 2019.

Afspraken met regering CuraƧao

Vandaag hebben Nederland en Curaçao afspraken gemaakt om Curaçao er financieel bovenop te helpen. Er wordt gewerkt aan een onderlinge regeling die concrete afspraken zal bevatten over de noodzakelijke structurele hervormingen door Curaçao, onder meer op het gebied van de economie, overheidsfinanciën en overheidsapparaat.

Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar kinderporno

ORANJESTAD - Uit internationale samenwerking tussen diverse opsporingsdiensten in verschillende landen is gebleken dat meerdere gebruikers van Arubaanse IP-adressen (internetaansluitingen) betrokken zijn geweest bij het downloaden en verspreiden van kinderporno.