Arubus-contract Glenroy Wilson declared null and void

ORANJESTAD —The Joint Court of Justice has declared the contract of Glenroy Wilson at Arubus null and void on Tuesday.

Arubus-contract Glenroy Wilson nietig verklaard

ORANJESTAD — Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft het contract van Glenroy Wilson bij Arubus dinsdag nietig verklaard. Het Hof houdt vast aan het tussenvonnis van oktober vorig jaar. Daarin staat dat de aanstelling van Wilson tot beleidsadviseur bij het busbedrijf een politieke benoeming is.

Wilson vocht zijn ontslag bij Arubus, na de regeringswisseling, aan bij het Hof. De conclusie van het Hof is dat zijn aanstelling in 2008 tot beleidsadviseur bij Arubus, nadat hij uit de MEP-fractie was gestapt, een politieke benoeming was van toenmalig Transportminister Edison Briesen (MEP). De functie bestond daarvoor niet, Wilson was de enige kandidaat die was voorgesteld en het Hof achtte het niet onaannemelijk dat toenmalig directeur Franklin Kuiperi onder druk van minister Briesen het contract voor Wilson ondertekende.

In het eindvonnis gaat het Hof verder in zijn veroordeling van de gang van zaken rond de benoeming van Wilson. Door de benoeming direct door Arubus uit te laten voeren en niet door zijn ministerie, omzeilde minister Briesen de Comptabiliteitswet. Die wet stelt namelijk dat niet-begrote aanstellingen die niet zijn goedgekeurd door de minister van Financiën, voor rekening komen van de minister zelf. Als ‘hoeder van het publieke fatsoen’ komt het Hof tot de conclusie dat deze handeling van Briesen en de arbeidsovereenkomst tussen Wilson en Arubus inbreuk maken op de beginselen van de rechtsorde. Politiek favoritisme en diens gevolgen voor de schaarse publieke middelen zijn misstanden waarvoor alleen totale nietigverklaring van het contract gepast is, aldus het Hof.


In het vonnis wordt met name gewezen op de clausule in Wilson’s contract waarin staat dat hij, of hij nou voor Arubus zou blijven werken of niet, tot aan zijn pensioen een salaris uitbetaald zou krijgen dat gelijkstaat aan dat van een Statenlid. Wilson zelf had dit bedrag, 2.219.200 florin, geëist in de zaak. Het Hof achtte bewezen dat Wilson een actieve rol had gespeeld bij de totstandkoming van de benoeming. Hij liet namelijk een beschermingsbepaling opnemen in het contract en onderhandelde op voorhand over een afvloeiingsregeling die volgens het Hof zeer voordelig voor hem en zeer nadelig voor zijn werkgever was. Het Hof volhardde in de stelling dat Wilson, ooit monteur in de garage van Arubus met een salaris van 2000 florin per maand, niet over voldoende kwalificaties beschikte om zelfs ook maar in aanmerking te komen voor de positie van beleidsadviseur. In die functie verdiende hij een jaar lang 12.550 florin per maand. De stelling van Wilson, dat hij door werkervaring en zelfstudie inmiddels een niveau van boven dat van een HBO-er had bereikt, vond het Hof ‘onvoldoende gemotiveerd en gedocumenteerd’.

20 January 2012

COCI tables anti-money-laundering legislation concerns with Minister

PHILIPSBURG--The St. Maarten Chamber of Commerce and Industry (COCI) tabled its concerns on the proposed changes to the law relating to the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) recommendations and, in particular, the articles of the law related to COCI’s functioning, during a meeting with Justice Minister Cornelius de Weever and his legal advisers on August 19.

Detentie chauffeur dodelijk ongeluk Curacao verlengd

WILLEMSTAD - De detentie van de chauffeur die afgelopen vrijdag een dodelijk ongeluk veroorzaakte is verlengd.

Braziliaanse uitwisselingskandidaten Rotary Club bezoeken Hof Curacao

WILLEMSTAD – Onlangs heeft de vicepresident van het Hof, mr. Mauritsz de Kort, samen met rechter mr. Sigmar Carmelia twee uitwisselingskandidaten uit Brazilië ontvangen.