Asjes loses case against Selikor

Ivar Asjes has lost the case in court against his former employer, waste processing company Selikor.

Asjes verliest zaak tegen Selikor

Statenvoorzitter Ivar Asjes heeft de rechtszaak tegen afvalverwerkingsbedrijf Selikor verloren. Asjes moet zijn zes maanden onterecht ontvangen salaris terugbetalen, plus rente. De Statenvoorzitter werd in 2007 benoemd als directeur van het bedrijf.

Medewerkers van Selikor spanden een kort geding aan omdat zij vonden dat de benoeming, uitgevoerd door FOL-lid Anthony Godett, zonder sollicitatie had plaatsgevonden. Uiteindelijk werd de benoeming ongeldig verklaard.

Beslag

Asjes ontving in de zes maanden dat hij de functie bekleedde, 99.000 gulden voor zijn werkzaamheden bij het bedrijf. Selikor wil het bedrag daarom terugvorderen en liet beslag leggen op de woning en bankrekening van de Statenvoorzitter. Asjes spande een rechtszaak aan tegen de beslaglegging, maar heeft deze zaak nu verloren. Volgens de rechter had Asjes in moeten schatten dat zijn benoeming afgekeurd zou worden.

23 January 2012

Register voor artsen niet doorgevoerd op CuraƧao

WILLEMSTAD - In het BIG-register in Nederland kan iedereen opzoeken of zijn arts aan de eisen voldoet om zijn beroep uit te oefenen. Op Curaçao werd de BIG Wet (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) ook aangenomen, maar de uitvoering blijft tot nu toe uit.

Integrity Committee advises to set up Integrity Chamber

PHILIPSBURG/THE HAGUE--Establish a permanent Integrity Chamber as a new High Council of State to advise the Government of St. Maarten, invited and uninvited, on the general progress of integrity of the entire public sector, including government-owned companies and the appointment of top civil servants.

Zeelui uit de oekraine vragen asiel aan op Statia

ORANJESTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft het asielverzoek van twee op St. Eustatius gestrande zeelui uit Oost-Oekraïne vandaag aangehouden.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio