Asjes loses case against Selikor

Ivar Asjes has lost the case in court against his former employer, waste processing company Selikor.

Asjes verliest zaak tegen Selikor

Statenvoorzitter Ivar Asjes heeft de rechtszaak tegen afvalverwerkingsbedrijf Selikor verloren. Asjes moet zijn zes maanden onterecht ontvangen salaris terugbetalen, plus rente. De Statenvoorzitter werd in 2007 benoemd als directeur van het bedrijf.

Medewerkers van Selikor spanden een kort geding aan omdat zij vonden dat de benoeming, uitgevoerd door FOL-lid Anthony Godett, zonder sollicitatie had plaatsgevonden. Uiteindelijk werd de benoeming ongeldig verklaard.

Beslag

Asjes ontving in de zes maanden dat hij de functie bekleedde, 99.000 gulden voor zijn werkzaamheden bij het bedrijf. Selikor wil het bedrag daarom terugvorderen en liet beslag leggen op de woning en bankrekening van de Statenvoorzitter. Asjes spande een rechtszaak aan tegen de beslaglegging, maar heeft deze zaak nu verloren. Volgens de rechter had Asjes in moeten schatten dat zijn benoeming afgekeurd zou worden.

23 January 2012

UoC gaat in beroep tegen vonnis ex-rector magnificus Miguel Goede

WILLEMSTAD - WILLEMSTAD — De Universiteit van Curaçao (UoC) gaat in beroep tegen het vonnis van rechter Beukenhorst. Afgelopen maandag oordeelde de rechter dat de universiteit aan ex-rector magnificus Miguel Goede een schadevergoeding moet betalen.

Advocaten argwanend over instemming kabinet met onafhankelijke toets bij tappen

THE NETHERLANDS - Het voornemen van het kabinet om het afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten te onderwerpen aan een onafhankelijke toets, vervult enkele betrokken advocaten zowel met blijdschap als enig argwaan.

Kloof tussen wetgeving en praktijk

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG - Willemstad/Philipsburg – De wetgeving om corruptie tegen te gaan is er wel, maar Sint Maarten doet te weinig om deze na te leven. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de ‘National Integrity System Assessment’ van Transparency International (TI) uitgevoerd op Sint Maarten.

disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio