Tweede beslaglegging op rekeningen Dos Santos blijft van kracht

Lees hier de uitspraak van de UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

WILLEMSTAD - Het US district court for the district of Columbia in de Verenigde Staten heeft gisteren besloten dat het beslag op de banktegoeden van Robbie dos Santos voor 60 miljoen dollar gehandhaafd blijft. District Judge Colleen Kollar-Kotelly heeft gisteren besloten dat het verzoek van de Amerikaanse justitie om beslag te leggen dient te worden gehonoreerd.

Dit verzoek is gedaan op basis van het rechtshulpverzoek van Curaçao. Het verzoek van de advocaten van Dos Santos om de beslagen op te heffen wordt afgewezen.

De rechter behandelde gisteren dus twee verzoeken: een nieuw verzoek tot beslaglegging waarbij de machtiging die door de rechter op Curaçao is afgegeven op 12 januari van dit jaar de eerste machtiging voor beslag van juli 2011 op Ponsford Overseas en Tula Investment vervangt, en het verzoek door de advocaten om het beslag op de vennootschappen van Dos Santos Ponsford Overseas en Tula Investment op te heffen.
 
De verdediging baseerde zich onder meer op het feit dat op Curaçao niet de correcte autoriteiten het rechtshulpverzoek hebben ingediend. Rechter Kollar-Kotelly stelt echter dat het niet aan het district court is om te onderzoeken wie het rechtshulpverzoek heeft gedaan. Zoals gebruikelijk is het aan de procureur generaal (PG) van Curaçao om het verzoek te doen. Verder juridisch onderzoek hieromtrent is niet nodig. De PG was in januari 2012 bevoegd om het verzoek in te dienen.
 
Dit de brief van Justitieminister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS) van 25 april aan de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Justitie ten spijt om het beslag op de banktegoeden van Dos Santos op te heffen en het besluit van de minister van 26 april om de bevoegdheid van PG Dick Piar om volgens het verdrag tussen de VS en het Koninkrijk inzake rechtshulpverzoeken in strafzaken te handelen, in te trekken.
 
De drie andere motiveringen van de advocaten van Dos Santos werden ook van tafel geveegd. Al in 2008 begon er een onderzoek naar grote cash-stortingen gedaan door Robertico ‘Robbie’ Alejandro dos Santos op de bankrekening van het op St. Maarten gevestigde bedrijf Caribbean Investment Group (CIG). Naar gelang dit onderzoek vorderde kregen de autoriteiten op Curaçao het sterke vermoeden dat Dos Santos onder andere betrokken was bij het witwassen van geld. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hierop besloten dat het in het belang van het onderzoek nodig is dat de grote sommen geld op de bankrekeningen bevroren worden.
 
Voor een dergelijk verzoek heeft het OM de rechter gevraagd om een strafrechtelijk financieel onderzoek (SFO) op te starten. Het doel is om de gelden uit illegale praktijken te identificeren en deze te bevriezen, totdat na een mogelijke berechting van de verdachte de gelden verbeurd worden verklaard.
 
Het verzoek voor een SFO werd op 16 juli door de rechter op Curaçao toegekend, omdat er een redelijk vermoeden bestond dat Dos Santos en CIG betroken waren bij onder andere witwassen van geld.
 
Op 14 juli heeft de rechter op Curaçao machtiging gegeven om beslag te laten leggen op de banktegoeden van CIG, Ponsford Overseas en Tula Investment in de VS voor een bedrag van 50 miljoen dollar. De PG heeft op 8 augustus de autoriteiten in de VS gevraagd om het beslag te laten leggen. Op 12 augustus heeft de VS dit verzoek bij het district court neergelegd en op 22 augustus goedgekeurd.
 
Op 2 november, op verzoek van de VS, heeft het district court de beslaglegging op de USB bankrekeningen aangepast, dit nog steeds gebaseerd op de beslissing van de rechter op Curaçao van juli vorig jaar.
 
Op 12 januari heeft het OM de rechter op Curaçao weer gevraagd om beslag te leggen op drie USB bankrekeningen in de VS, maar dit keer werden de rechtspersonen zelf aangerekend als verdachten van mogelijke witwaspraktijken. Op 19 januari heeft de rechter op Curaçao dit verzoek goedgekeurd voor een bedrag van 60 miljoen dollar. Dit terwijl de verdediging van Dos Santos een procedure had opgestart om het eerste beslag op te heffen
 
Op 15 februari heeft Curaçao een rechtshulpverzoek ingediend bij de VS op basis van de machtiging van 19 januari. Vervolgens werd het stil en noch de autoriteiten op Curaçao noch de autoriteiten in de VS maakten haast met het uitvoeren van het rechtshulpverzoek.
 
Op 4 april wordt duidelijk waarom. Het gerecht in eerste aanleg komt tot de conclusie dat de machtiging voor beslag van juli vorig jaar onrechtmatig was. Het gerecht in eerste aanlegt wijst ook het verzoek van de verdediging van Dos Santos om de tweede machtiging van januari dit jaar onrechtmatig te verklaren, af.
 
Op 5 april herhaalt de PG zijn verzoek aan de autoriteiten in de VS om een nieuw beslag te laten leggen op basis van de machtiging verkregen in januari. Op 9 april hebben de autoriteiten in de VS het verzoek bij het district court neergelegd. Op 24 april hebben de advocaten van Ponsford Overseas en Tula Investment hiertegen geprocedeerd. Gisteren besloot de rechter in de VS dat het beslag zoals verzocht op basis van de machtiging van 12 januari van dit jaar gehandhaafd blijft. 

Lees hier de uitspraak van de UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874