Wechi proces: beroep FKP en Minister gegrond verklaard

WILLEMSTAD - Iin the legal proceedings on the development of Wechi Fundashon Kas Popular (FKP) and Minister of Infrastructure Charles Cooper (MAN) were put in the right by the court this morning.

Although they needn’t promulgate a new order as instructed by the first judge they still have a long journey to go as regards house building on the meanwhile overgrown area between Julianadorp and Souax. Ecology organizations Amigu di Tera and Defensa Ambiental had instituted legal proceedings against the development of the nature reserve. There are still 160 petitions pending. In short, the verdict of this morning means no judicial legitimate order has been determined for the zoning of Wechi. In other words, FKP is not allowed to start building at all. As part of the area had been cleared in 2010, Amigu di Tera and Defensa Ambiental had sufficient reason to assume that FKP would begin building, and had subsequently instituted legal proceedings.

The first judge had put the two organizations in the right last year and the government had to promulgate a new order. However, this morning the court ruled that the appeal from FKP and the minister was valid. There exists no official zoning for Wechi on paper. The government had also indicated this in their plea. The protest from the ecology organizations was declared inadmissible.

A lengthy procedure according to the Island Regional Development Plan Curaçao (EROC) is required before a legally valid order can be promulgated. Several proper investigations are necessary before this official order is established and that stage hasn’t been reached yet. FKP may have drawn up a master plan for Wechi, but that doesn’t mean much, because everyone can put nice ideas on paper, said Lloyd Narain of Defensa Ambiental. “I’m happy we’ve begun this procedure because building activities were afoot and once these began it would’ve been difficult to halt such. Look what happened with the windmill park at Playa Kanoa. We also lodged a complaint against this but never received a response and now the windmills are there. We haven’t finished with legal proceedings as regards Wechi even though one attempts to weaken us financially. We will remain observant.”

FKP-director Arthur Con responded almost euphorically to the verdict this morning. “Now we can get started. This is a great boost for the local economy and the development of the area around Wechi. It will yield numerous jobs. This project could provide youngsters who are now sitting under the trees with a job. Now they can choose between crime and a job with the project.”

FKP always had ambitious plans for the area at Wechi, where the housing corporation wants to build ‘a livable district with 4000 to 5000 houses in due course’. It regards public housing, but also owner-occupied houses with numerous facilities. This morning Con said it’s a mega project involving an amount of around half a billion guilders. The corporation will appeal to several local and international investors for the necessary investments, said the FKP-director.
 
Con could not indicate this morning when the building activities would begin precisely. He explained that an evaluation is being carried out to check what exactly is going to be built on the land. All in all though, Con expects that the building activities will start early 2013. “The new hospital could even be built here.”

In this case Fundashon Kas Popular was represented o.a. by mr. H.W. Braam of Curacao law firm Braam & Pols. The Minister of Transport and Planning was represented o.a. by mr. L.M. Virginia of law firm HBN Law. The parties Sociedat Amigu di Tera and Fundashon Defensa Ambietal were represented by Y.J. Raveneau and L.R. Narian, and assisted by mr. D.A.A. Boersema.

 

WILLEMSTAD - Vandaag heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten en van Bonaire, Saba en St. Eustatius uitspraak gedaan op de hoger beroepen van de stichting Fundashon Kas Popular en de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning tegen de eerdere uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao van 24 mei 2011(zaaknr. 2010,134).

Het Gerecht in Eerste Aanleg bepaalde vorig jaar dat het beroep van Sociedat Amigu di Tera en Fundashon Defensa Ambietal tegen het vastgestelde Ontwikkelingsplan Wechi gegrond was. Zij vernietigde de beschikking van (de rechtsopvolger van) de Eilandsraad van Curacao van 29 maart 2010 (hierna: de bestreden beschikking), genomen naar aanleiding van het door Sociedat Amigu di Tera en Fundashon Defensa Ambietal ingediende bezwaarschrift tegen het Ontwerp-Ontwikkelingsplan Wechi 2006 en gelaste (de rechtsopvolger van) de Eilandsraad van Curacao een nieuwe beslissing te nemen op het verzoek van Sociedat Amigu di Tera en Fundashon Defensa Ambietal.
De bestreden beschikking dd. 29 maart 2012 hield onder andere in: “(…) te bepalen dat het ontwikkelingsplan Wechi wordt aangepast in dier voege dat gelet op het bepaalde in artikel 3 van de EROC voor met name de bepalingen 2, 3 en 4  het process om tot een bestemming te komen van Wechi wordt aangepast door directe uitvoering binnen 6 maanden na dit besluit van de nodige onderzoeken zodat op basis daarvan op beargumenteerde wijze vastgesteld wordt welk deel van de 80 Ha. Van Wechi voor welke doeleinden en in welke mate gebruikt kan gaan worden. (…)"Dat de bestemming niet eerder in werking treedt dan nadat de in de voorwaarden 1 t/m 4, zoals gewijzigd, genoemde onderzoeken en afwegingen hun beslag hebben gekregen en zijn goedgekeurd door het Bestuurscollege".

Tegen de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao hebben de partijen de stichting Fundashon Kas Popular en de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning hoger beroep aangetekend, waarin vandaag door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie uitspraak is gedaan.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft het (hoger) beroep gegrond verklaard op grond van o.a. de volgende overwegingen: (...) ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak (hierna: Lar) onder beschikking wordt verstaan: een schriftelijk besluit van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling die niet van algemene strekking is. (...) Ingevolge artikel 13, derde lid, van de Landsverordening grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning (hierna: Lgro) staat voor belanghebbenden die bij de eilandsraad tijdig bezwaren hebben ingediend tegen het ontwerp van de bestemmingsvoorschriften, tegen de beschikking van de eilandsraad binnen zes weken na de dag waarop deze is gegeven, beroep open bij het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen. (...) de bestreden zogenaamde beschikking – in casu: de mededeling – van 29 maart 2012 strekt niet tot vaststelling van het ontwikkelingsplan. Zij is evenmin gericht op het in leven roepen van enig ander rechtsgevolg en houdt dan ook geen beschikking in waartegen beroep bij het Gerecht kon worden ingesteld. (...)

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg dd. 24 mei 2011 vernietigd en heeft – "hetgeen het Gerecht had behoren te doen" – het bij het Gerecht ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de uitspraak: GHvJ Uitspraak Wechi proces_HLAR 47234/11 dd. 28 mei 2012
Lees hier de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg: Uitspraak Wechi 24-05-2011

In deze zaak werd Fundashon Kas Popular o.a. vertegenwoordigd door mr. H.W. Braam van advocatenkantoor Braam & Pols. De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning werd oa. vertegenwoordigd door mr. L.M. Virginia van advocatenkantoor HBN Law. De partijen Sociedat Amigu di Tera en Fundashon Defensa Ambietal werden vertegenwoordigd door Y.J. Raveneau en L.R. Narian, en bijgestaan door mr. D.A.A. Boersema.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.