Court declares appeal from Isla and minister valid

WILLEMSTAD — The court declared the appeal from the Isla and the Minister of Public Health valid this morning. They don’t have to send an enforcement letter for the standard of the emission, as the first judge ruled in September last year.

Nevertheless, the minister is to send a new order within four months with regard to burying bags with attapulgus clay and the oil spills.

Peter van Leeuwen, chairman of the Institute Clean Environment on Curaçao (Smoc) said the verdict is a back to square one situation after seven years of legal proceedings. Since 2005, Smoc demands that the government forces the Isla to maintain the nuisance act as regards the annual average for the emission of sulphur dioxide. Many legal proceedings were held whereby the Isla and the government as well as Smoc had lodged appeals if the judgments were unfavorable for them.
 
In its judgment, the court referred among other things to a recent decree of the European Treaty for the Human Rights, which states that the national authorities are entitled to ample freedom of assessment but that there should be a balance between the interests that are served by abandoning enforcement on the one hand and are served by enforcement on the other hand. It has not been confirmed that the regulations linked to the nuisance permit were violated with the storage of attapulgus clay and the oil spills. As regards the emission, the judge cannot instruct the minister that Isla is to terminate several regulations and that such remain terminated.
 
“The court’s judgment is not unexpected but disappointing though. The verdict in first instance did right by the situation here. The court seems to be out of touch with reality”, said Van Leeuwen. In any case, Smoc succeeded in getting the matter on the agenda.
 
“The government, which states to acknowledge sustainability and stand up for the people, must indeed arrange that the Isla becomes a normal, thus clean refinery. Considering the available investigations on this matter and the government’s lack of action in the past and present, one needn’t have high hopes. The people living close to the refinery can literally and figuratively suffocate”, said Van Leeuwen.
 

WILLEMSTAD -  Het hof heeft het beroep van de Isla en de minister van Gezondheid vanmorgen gegrond verklaard. Zij hoeven geen handhavingsbrief uit te sturen voor de normering van de uitstoot, zoals de eerste rechter vorig jaar september oordeelde.

De overheid hoeft de belangrijkste onderdelen van de hindervergunning - waaronder de Isla-raffinaderij op Curaçao opereert - niet te handhaven. De advocaten van de Isla (en de overheid) hebben met succes betoogd dat tegen eerdere uitspraken hierover door SMOC geen beroep is aangetekend. Daartegen kan nu niet meer opnieuw worden geprocedeerd.

Dat is de belangrijkste conclusie in de uitspraak van bestuursrechter J.Th. Drop van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Volgens SMOC-advocate mr. Sandra in ’t Veld is de overheid na dit vonnis nu aan zet.
 
De stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) heeft in haar juridische strijd tegen Isla en overheid altijd betoogd dat de complete hindervergunning in geding was, maar de rechter heeft nu geoordeeld, anders dan rechter Boerlage in september 2011, dat elk onderdeel van de vergunning apart beoordeeld moet worden.

Gevolg van deze lijn is dat wanneer er tegen elk afzonderlijke uitspraak binnen een vonnis niet apart beroep wordt ingesteld, deze onderdelen ‘in rechte vaststaan’. Met andere woorden: niet opnieuw aangevochten kunnen worden in de rechtszaal.

“Het is een zeer technisch-juridische uitspraak”, zegt In ’t Veld. “Volgens deze rechter is de bevoegdheid om verboden activiteiten (vanwege overtreding van de hindervergunning) stop te zetten, voorbehouden aan de Eilandsraad en niet aan het Gerecht.”

Eén van de – voor het milieu – belangrijkere aspecten van de handhaving van de hindervergunning gaat over de overschrijding van de jaargemiddelde uitstoot voor zwaveldioxide en fijn stof. In eerdere procedures oordeelde de rechter dat bij berekening en niet door middel van metingen vast kan komen te staan of er sprake is van overtreding van de vergunningsnorm. Hoewel SMOC bezwaar maakte tegen de berekening heeft zij geen beroep ingesteld tegen deze zienswijze.
 
Daarop oordeelt rechter Drop nu dat beslissing van de overheid destijds in 2005, om niet te handhaven, niet opnieuw aangevochten kan worden. De milieubeweging had toen in beroep moeten gaan.
 
Hoewel SMOC nog een civiele bodemprocedure zou kunnen starten, stelt mr. In ’t Veld dat de minister nu aan zet is. “SMOC heeft de milieuproblematiek op de politieke agenda gezet. Deze regering heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. Zij zegt op te komen voor het volk, ook voor de mensen onder de rook van de Isla."
 De advocaat stelt verder dat de gegevens die SMOC tijdens de vele rechtszaken naar voren heeft gebracht, onomstotelijk uitwijzen dat deze raffinaderij de normen in ernstige mate overschrijdt. "Samen met het al in 2008 beloofde visiedocument over een toekomst van het eiland mét en een toekomst zónder raffinaderij kan de minister nu laten zien hoe serieus zij is met haar groene agenda op Curaçao”, aldus In ’t Veld.
 
Voorzitter Peter van Leeuwen van SMOC reageert uiterst teleurgesteld op het vonnis. “Onze strijd voor schone lucht is niet tevergeefs geweest, maar SMOC zal zich nu wel gaan bezinnen of het niet via andere wegen de overheid moeten bewegen haar verantwoordelijkheid te nemen.”
 
“De kwestie staat in ieder geval op de agenda en de feiten zijn duidelijk, daar doet dit juridisch-technisch vonnis niets aan af", zegt Van Leeuwen.

Lees hier het vonnis van 28 mei 2012

In this case the Refineria Isla was represented by attorneys mr.Luigi Virginia of law firm HBN Law Curacao and by mr. Henk Breeman and mr. Tom Claassens of law firm Loyens & Loeff in Rotterdam. The Minister was represented by mr. Lisanne Asjes of law firm Asjes & Carrega. SMOC was represented by mr. Sandra in 't Veld.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874