Rectificatie uitspraken Balentina over Lopez Ramirez

WILLEMSTAD — De gepensioneerde douanebeambte Donald ‘Donny’ Balentina moet de aantijgingen tegen oud-douanedirecteur Julian Lopez Ramirez binnen zeven dagen rectificeren in een Nederlandstalige en Papiamentstalige krant van zijn keuze.

Hij dient zich ook in de toekomst te onthouden van het herhalen van deze publiekelijke uitlatingen in welke vorm dan ook. Dat heeft rechter Peter van Schendel gisteren beslist.

Balentina moet binnen zeven dagen op eigen kosten een advertentietekst van vier kolom bij vijftien centimeter plaatsen. Deze moet op pagina 2, 3, 4 of 5 van de gekozen kranten geplaatst worden, met de meer ‘neutrale bewoordingen’ die de rechter heeft gekozen. De rechter heeft de rectificatie verbonden aan een dwangsom van 500 gulden per dag, en een dwangsom van duizend gulden aan het herhalingsverbod.

De rechter overweegt dat Balentina zich weinig moeite heeft getroost de beschuldigingen toe te lichten en met bewijzen te onderbouwen. Lopez Ramirez heeft desondanks alle beschuldigingen uitvoerig en gemotiveerd betwist, waarna Balentina heeft volstaan met het herhalen van deze beschuldigingen, voegde de rechter eraan toe.

De douanerapporten, invoerdocumenten en een intern e-mailbericht, die Balentina had ingediend, werden als bewijs onvoldoende geacht. Uit geen van de documenten blijkt volgens de rechter dat Lopez Ramirez er de hand in heeft gehad dat er te weinig belasting zou zijn geheven. Dat hij Balentina niet heeft geïnformeerd over een ingesteld onderzoek betekent niet dat er van malversaties sprake is. De conclusie van de rechter luidt dan ook dat Balentina niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij over voldoende aanknopingspunten beschikt.

Dat geldt eveneens voor de beschuldiging over de amoureuze relatie. De verklaring van de betreffende medewerkster vormt onvoldoende onderbouwing. Een commissie heeft ook een onderzoek ingesteld naar deze beschuldigingen, maar heeft ‘geen onoorbare gedragingen van Lopez Ramirez vastgesteld’. Dat de werkneemster het niet eens is met deze commissie doet daaraan niet af, aldus de rechter.

Ook heeft de rechter rekening gehouden met het feit dat Balentina Lopez Ramirez onnodig grievend ‘(een) monster’ noemde in zijn beschuldigingen.

Alles afwegend vond de rechter het op zijn plaats dat Balentina rectificeert. De rechter zag echter geen belang in een rectificatie bij radiostations, daar aangenomen kan worden dat rectificatie de weg naar de overige media zelf zal vinden. Dus werd dit verzoek afgewezen.

Balentina heeft ook meermalen aangegeven dat hij – kort gezegd – nog niet klaar is met Lopez Ramirez, wat aanleiding is voor een op de toekomst gericht verbod. Maar de rechter heeft dit verbod beperkt tot het herhalen van de gewraakte beschuldigingen. 

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874