Veroordeling oplichters

WILLEMSTAD - Het Gerecht heeft woensdagmorgen vier personen uit het Verenigd Koninkrijk (Engeland) bij verstek veroordeeld tot onvoorwaardelijke straffen voor hun betrokkenheid bij onder andere valsheid in geschrifte (Artikel 2:185 Wetboek va Strafrecht), oplichting (Artikel 2:305 Wetboek van Strafrecht) en diefstal onder verzwarende omstandigheden (Artikel 2:289 en 2:288 Wetboek van Strafrecht).

 
De vrouwen A.B.B. (20) en C.K. (19) en de mannen K.I.O. (27) en V.O.O. (28) werden op 17 juli 2012 op Curaçao aangehouden. Door gebruikmaking van valse creditkaarten en bankpassen wisten zij verschillende bedrijven en banken op Curaçao op te lichten. Bij hun aanhouding in twee hotels op Curaçao werden diverse goederen in beslag genomen zoals nieuwe dure schoenen, 2 Rolex horloges, 2 dure tassen, 2 koffers, flessen parfums, creditcard-lezers, een aantal creditkaarten en bankpassen maar ook een laptop van het merk Samsung, koffers en reistassen. Ook werd een groot som geld in beslag genomen. Deze werden allen door het Gerecht verbeurd verklaard.
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de vrouwen door de mannen werden misbruikt. Zij moesten met de mannen slapen en werden onder valse voorwendselen naar Aruba en Curaçao gehaald. Zij dachten dat het om een vakantie ging maar eenmaal op het eiland moesten zij onder druk inkopen met de valse kaarten doen. Eerst op Aruba en enkele dagen later ook op Curaçao.
 
De Rechter zei vanmorgen bij het uitspreken van het vonnis dat het betalingsverkeer door dergelijke verdachten ernstig wordt ondermijnd. Het betreft een ernstige feit. De Rechter vond om deze reden de eis va de Officier van Justitie zelfs te laag. Hij eiste een gevangenisstraf van 9 maanden voor de dames en 18 maanden voor de heren, de organisatoren. Het Gerecht oordeelde met een hogere straf,namelijk 18 maanden voor de dames en 30 maanden voor de heren.
 
De vier mannen en vrouwen zijn inmiddels naar Engeland terug gekeerd. Op 10 oktober 2012 werden zij, na drie maanden in voorarrest te hebben gezeten, met een dagvaarding voor de rechtszitting het land uitgezet. De advocaten zullen hen nu van het vonnis op de hoogte stellen. Als zij ooit weer Curaçao aandoen, zullen zij alsnog hun straf moeten uitzitten.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874