Gerecht: Hond ‘Leonie’ niet terug naar baas

WILLEMSTAD – Het Gerecht heeft vanmiddag bepaald dat de hond ‘Leonie’ niet terug mag naar zijn baas R.C. De hondeneigenaar begon een zaak tegen het Openbaar Ministerie (OM) waarin hij verzocht om teruggave van zijn hond.

 
De hond was in beslag genomen nadat het dier een man zou hebben gebeten, zo meldt het OM.
 
Het Gerecht oordeelde dat de inbeslaggenomen hond wordt onttrokken aan het verkeer. De zaak van Leonie werd op 21 december vorig jaar en 22 januari behandeld in de raadkamer. In deze zaak is ook een getuige gehoord. De officier van Justitie van het OM heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat sprake is van verdenking van overtreding van artikel 3:2 van het Wetboek van Strafrecht.
 
Leonie heeft op 18 oktober een man gebeten. De hond was op dat moment niet onder toezicht van de eigenaar. Volgens de officier van Justitie is het ongecontroleerde bezit van de hond in strijd met de wet of het algemeen belang. Tijdens de hoorzitting werd ook een medische verklaring aangeboden waaruit bleek dat de man wel degelijk door de hond was gebeten.
 
C. heeft afwijzing van de vordering bepleit en verzocht om teruggave van zijn hond. Volgens C. heeft de hond niet gebeten en niet aangemerkt kan worden als een gevaarlijke hond. Daarnaast stelde de eigenaar van Leonie dat hij inmiddels maatregelen heeft getroffen om herhaling te voorkomen. In zijn betoog liet hij weten dat het om een erg lieve hond gaat die eerder nog nooit agressief gedrag heeft vertoond. Het Gerecht oordeelde dat het betoog invoelbaar is, maar niet kan afdoen aan de inmiddels geopenbaarde aard van Leonie. De beslissing van het Gerecht was dan ook dat de onder de verdachte inbeslaggenomen hond, onttrokken wordt aan het verkeer

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874