Schadevergoeding na 146 dagen detentie

WILLEMSTAD - Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft vandaag een schadevergoeding toegewezen aan Franklin Seintje (36) .

 
De man heeft circa vijf maanden in 2012 in voorarrest gezeten voor een gewapende overval op 23 mei 2012 waarna hij op 19 oktober 2012 door het Gerecht is vrijgesproken van het ten laste gelgde feit (diefstal met geweld).
 
Hij kreeg van het Gerecht vanwege gebrek aan bewijs de voordeel van de twijfel en werd vrijgesproken.
 
De heer Seintje stapte op 14 januari 2013 naar de Rechter en eiste op basis van een ex.artikel 178 en 179 van het Wetboek van Strafrecht een schadevergoeding van 36.400 gulden voor inmateriele schade en derving van inkomsten.
 
Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao oordeelde vanmorgen dat de heer Seintje het bedrag van 11.930 gulden moet krijgen wegens onrechte ondergane detentie van 146 dagen en verder 300 gulden voor de kosten van de raadsman voor de indiening en behandleing van het verzoekschrift. In totaal moet uit Landskas worden betaald het bedrag van 12.230 gulden.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874