Stichting Clean Air Everywhere wint zaak tegen Land Curacao

WILLEMSTAD – Gisteren heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curacao vonnis gewezen in de zaak van Stichting Clean Air Everywhere tegen het Land Curacao. Het gaat in deze zaak om de luchtvervuiling op Curacao en de handhaving.
 
De rechter heeft het Land Curaçao veroordeeld om ervoor zorg te dragen dat vanaf 1 september 2020, volgend jaar dus, ter plaatse van het meetstation Kas Chikitu geen overschrijding plaatsvindt van de luchtkwaliteitsnormen voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM).
 
Dit conform het vastgelegde in de WHO-guidelines (World Health Organization), althans dat geen overschrijding plaatsvindt van door het Land vast te stellen en op deugdelijke wijze bekend te maken alternatieve normen voor SO2 en PM.
 
 
Dat is gisteren bepaald door het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao. Dit wordt door stichting Clean Air Everywhere, die de rechtszaak had aangespannen, gevierd als een belangrijke overwinning.
 
Het gerecht verklaart voor recht dat het Land ter zake de luchtkwaliteit in het gebied benedenwinds van het Schottegat onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld, door wat betreft de mate van luchtverontreiniging geen deugdelijk normenstelsel vast te stellen, door effectieve maatregelen gericht op bescherming van het privéleven en de woonomgeving achterwege te laten en door onvoldoende informatie te verstrekken over de luchtverontreiniging en de risico’s daarvan.
 
De rechter heeft de overheid verder veroordeeld in de proceskosten van eisers. Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en RdK-dochter Curaçao Refinery Utilities (CRU) zijn eveneens veroordeeld in de proceskosten. En dat geldt ook voor de Isla-raffinaderij.
 
Aldus het vonnis van rechter Veling van 26 augustus.
 
Vanaf 2015 heeft de stichting Clean Air Everywhere processen gevoerd tegen het Land Curaçao omtrent de luchtvervuiling en de handhaving van de luchtkwaliteitsnormen. ,,Daarbij gaat het ons níet om sluiting van de industrieën op Curaçao zoals Isla, CRU en Aqualectra, maar om het vaststellen en handhaven van redelijke luchtkwaliteitsnormen, zodat de gezondheid van de mensen benedenwinds van het Schottegat niet in het gedrang komt”, aldus de stichting met enige klem.
 
Na eerst een kort geding te hebben gevoerd met een voor de bevolking benedenwinds van het Schottegat teleurstellend resultaat, is Clean Air Everywhere eind 2016 begonnen met een bodemprocedure tegen het Land Curaçao.
 
Ook Isla, CRU en RdK hebben zich, naast het Land, gevoegd bij de procedure.
 
Maandag heeft het gerecht vonnis gewezen in de bodemprocedure.
 
Antilliaans Dagblad
 
Stichting Clean Air Everywhere werd in deze zaak vertegenwoordigd door Sandra in 't Veld en Paul van de Laarschot. RdK en CRU werden bijgestaan door Wilfred Flocker en Eric Kleist van FCW Legal. De Isla werd bijgestaan door Luigi Virginia van HBN Law & Tax en Tom Claasens.
 

​​Hof distantieert zich van negatieve berichten in media over KNSM gebouw

WILLEMSTAD – Het Hof van Justitie distantieert zich van de negatieve berichten die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen.

Legaal online gokken in Nederland vanaf 2021

DEN HAAG - Op 19 februari 2019 is door de Eerste Kamer besloten dat de nieuwe kansspelwet Kansspelen op Afstand begin 2021 van kracht gaat zijn. Dit betekent dat casino spelers vanuit Nederland op een legale wijze mogen spelen bij een online casino’s (indien deze een licentie heeft).

Coronavirus infecteert ook advocatuur

CHINA/NEDERLAND - China raakt door de uitbraak van het coronavirus steeds meer op slot. Reizen naar en van China zijn niet meer vanzelfsprekend. Wat betekent dat voor advocatenkantoren met een Chinadesk?