Good results 2012 for MCB

 

WILLEMSTAD — The net income of the MCB Group (Maduro & Curiel’s Bank) increased in 2012 with 5.5 million guilders (3 percent) to 178 million guilders. After taxes this amount was 144 million guilders. In 2012 the total assets of the bank exceeded the 6 billion guilders for the first time.
 
The MCB mentioned this in its annual report on 2012. The total assets increased with 237 million guilders to 6044 million guilders, an increase of 4 percent compared to the 5807 million guilders in 2011. The bank also grew in other fields: the increase of net revenues from compensations and commissions was 6 percent. With another 6.5 million guilders this amounted to 114.3 million guilders. This growth exceeded the growth on net interest revenues, which increased with 4.6 million guilders to 289.9 million guilders.
 
Loans and advance payments to clients decreased with 6 percent, with 205 million guilders to a total of 3851 million guilders. The own capital increased with 64 million guilders (11 percent) and exceeded the 600 million guilders for the first time, from 588.5 million to 652.3 million guilders.
 
In the management report with the annual figures the management of MCB indicates it had to consider in the past year with the measures imposed on the banks by the Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS). These were the increasing mandatory reserve of 10.5 percent at the beginning of the year to 14.25 percent at the end of 2012, to keep the growth of consumer imports within the limit, and the credit restriction measure from March to August 2012 whereupon a growth of 1 percent was allowed for six months. “The 6 percent increase in loans and advance payments to clients was realized thanks to an increase of 6 percent, 87 million guilders, on loans to private persons and an increase of 5 percent, 106 million guilders, on loans to business clients. In 2012, the MCB Group paid 34 million guilders on tax on profits and 4.3 million guilders on sales tax. Employees paid 28.6 million in total on income tax.
 
Per December 31st 2012 the MCB Group had 1500 employees on all islands who were paid 94 million guilders in total on salaries, excluding social services, pensions, medical insurance and other insurances. The board of directors of the MCB Group looks forward to interesting times with a healthy optimism and will continue to position the bank to welcome new prospects and be well prepared for the more challenging moments’, according to the report from the management. The annual report, consisting of 46 pages, is devoted to developing the life in Willemstad, Oranjestad, Kralendijk and Philipsburg. The story is based on Kompa Yeye (a dragonfly) that easily flies to all islands.
 

Goede resultaten 2012 voor MCB

WILLEMSTAD — Het netto inkomen van de MCB Groep (Maduro & Curiel’s Bank) steeg in 2012 met 5,5 miljoen gulden, oftewel 3 procent, naar 178 miljoen gulden. Na belastingen was dit bedrag 144 miljoen gulden. De totale activa van de bank overstegen in 2012 voor het eerst de grens van 6 miljard gulden.

Dat laat de MCB weten in haar jaarverslag over 2012. De totale activa stegen met 237 miljoen gulden naar 6044 miljoen gulden. Het jaar daarvoor was dit nog 5807 miljoen gulden, een stijging dus van 4 procent. Ook op andere vlakken vertoonde de bank groei: de toename van netto inkomsten uit vergoedingen en commissies bedroeg 6 procent. Met 6,5 miljoen gulden erbij werd dit een bedrag van 114,3 miljoen gulden. Deze groei oversteeg de groei aan netto renteopbrengsten. Die gingen met 4,6 miljoen gulden omhoog naar 289,9 miljoen gulden.

Leningen en vooruitbetalingen aan klanten namen met 6 procent toe, met 205 miljoen gulden naar een totaal van 3851 miljoen gulden. Het eigen vermogen werd versterkt met 64 miljoen gulden (11 procent) en ging voor het eerst over de 600 miljoen gulden heen, van 588,5 miljoen naar 652,3 miljoen gulden.

 
De directie van MCB geeft in het managementverslag bij de jaarcijfers aan dat zij afgelopen jaar rekening moesten houden met de maatregelen die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de banken had opgelegd. Dat waren de steeds verhoogde verplichte reserve van 10,5 procent aan het begin van het jaar tot 14,25 procent aan het eind van 2012, om de groei van consumptieve importen binnen de perken te houden, en de kredietrestrictiemaatregel. Daarbij mocht de kredietgroei niet stijgen van maart tot augustus 2012 waarna een groei van 1 procent werd toegestaan voor een halfjaar. “De 6 procent toename in leningen en vooruitbetalingen aan klanten werd gehaald dankzij een toename van 6 procent of 87 miljoen gulden aan leningen aan particulieren en een toename van 106 miljoen gulden of 5 procent aan leningen aan zakelijke klanten. In 2012 betaalde de MCB Groep 34 miljoen gulden aan winstbelasting en 4,3 miljoen gulden aan omzetbelasting. Medewerkers betaalden gezamenlijk 28,6 miljoen aan loonbelasting.
 
Per 31 december 2012 had de MCB Groep 1500 personen in dienst op alle eilanden samen die in 2012 gezamenlijk 94 miljoen gulden betaalde aan salarissen, exclusief de sociale voorzieningen, pensioenen, ziektekostenverzekering en andere verzekeringen. De directie van de MCB Groep kijkt ‘met gezond optimisme uit naar interessante tijden en zal doorgaan de bank zodanig te positioneren om de mogelijkheden te grijpen die zich voordoen en om goed voorbereid te zijn op de meer uitdagende momenten’, zo laat zij weten in het managementverslag.
 
 

St. Maarten one step closer to averting FATF blacklisting

PHILIPSBURG--St. Maarten came one step closer to being compliant with the Financial Action Task Force (FATF) recommendations and avoiding being publicly listed as a jurisdiction with weak measures to combat money-laundering and terrorism-financing on Friday when Members of Parliament (MPs) unanimously passed the National Ordinance amending the Penal Code in connection with the implementation of some urgent international obligations.

CU wil wet tegen kindermishandeling BES-eilanden

BES EILANDEN - De ChristenUnie wil dat er een nieuwe wet komt tegen kindermishandeling op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De kleinste regeringspartij roept het kabinet op werk te maken van een wet die fysiek en psychisch geweld tegen kinderen ook op de BES-eilanden verbiedt.

Lawyers say the government's appeal in dump case is incomprehensible

PHILIPSBURG--There is still unlawful nuisance and the odour at the sanitary landfill must be removed. The Country St. Maarten considers itself committed to the Fire Suppression Plan but does not want to commit itself to a specific date.