S & P's: Economic recovery a long way off in the Netherlands

Continuing pressure in the housing market and the industrial sector and the capital position of the banks will hinder a convincing economic recovery in the Netherlands until 2014, credit agency Standard & Poor's said on Monday.

 
Although the banks have improved their liquidity and finances, their capital position is no better than 'neutral' in the current economic climate, according to S&P's.
 
This year they will have to write off an average 50 base points on their loans, compared with 44 base points in 2012. These losses will hit commercial property and small business in particular.
 
Losses are likely to remain high into the start of 2014, even if the economy begins to improve, says S&P's. But the credit agency expects the government to continue supporting small savers for at least the next two years, as it did with the nationalisation of SNS Reaal in February.
 
That nationalisation, after the bank got into difficulties with its property division, illustrates the weakness of the Dutch property market, says S&P's. More clarity on mortgages, government measurements to stimulate the market, the liberalisation of rents and growing affordability of houses will help stabilise the market and eventually see it recover.
 
S&P's lowered the ratings of four Dutch banks in November and currently has a 'negative' forecast on seven banks.
 
 
 
S&P: Nederlandse banken blijven in 2013 onder druk
 
De aanhoudende druk op de huizenmarkt en het bedrijfsleven blijft overtuigender economisch herstel in Nederland tot 2014 in de weg staan, voorspelt ratingbureau Standard & Poor's. Ook de resultaten van de Nederlandse banken blijven hierdoor dit jaar onder druk, denkt de kredietbeoordelaar.
 
De nationalisatie van SNS Reaal), dat in problemen raakte door zijn vastgoedportefeuille, illustreert de zwakte van de Nederlandse vastgoedmarkt, stelt S&P, hoewel de problemen bij SNS Reaal specifiek waren en veel groter dan bij de andere Nederlandse banken.
 
Hoewel de grote banken hun liquiditeits-, financierings- en kapitaalpositie hebben verbeterd, is de kapitaalpositie gezien de zwakke economische vooruitzichten niet beter dan "neutraal" ten opzichte van het algemene profiel van hun leningenboeken, stelt S&P.
 
De bank voorziet dat Nederlandse banken dit jaar gemiddeld 50 basispunten zullen moeten afschrijven op hun leningen, tegen 44 basispunten in 2012. De verliezen worden vooral geleden bij commercieel vastgoed en MKB-leningen.
 
De verliezen zullen waarschijnlijk ook begin 2014 nog hoog blijven, ook als de economische vooruitzichten dan geleidelijk verbeteren.
 
Het ratingbureau verwacht dat de overheid de gewone obligatiehouders van Nederlandse banken nog tenminste twee jaar blijft steunen, zoals ook gebeurde bij de nationalisatie SNS Reaal. Tegen die tijd moet de economie zich herstellen.
 
Meer duidelijkheid over de fiscale behandeling van hypotheken, stimulerende overheidsmaatregelen, liberalisering van huren en toegenomen betaalbaarheid van woningen, kunnen de huizenprijzen helpen stabiliseren en geleidelijk doen herstellen, verwacht S&P. Echter, volgens het ratingbureau zal dit niet eerder dan 2014 gebeuren.
 
Standard & Poor's verlaagde in november al de ratings van vier Nederlandse banken. De kredietbeoordelaar heeft momenteel een negatief vooruitzicht voor de rating van zeven Nederlandse banken.

Vestiging Curaçao Hof van Justitie gesloten op vrijdag 3 juli 2020

WILLEMSTAD– De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is op vrijdag 3 juli 2020, de dag na Dia di Bandera, gesloten. Het personeel heeft een arbeidstijdverkorting dag (ATV).

Universiteit van Curaçao start nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management

WILLEMSTAD - De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van uraçao Dr. Moises da Costa Gomez start in augustus 2020 met een nieuwe opleiding: Bachelor in International Hospitality & Tourism Management.

Unanimous support for law to restore Statia democracy

THE HAGUE/STATIA--The Second Chamber of the Dutch Parliament on Tuesday unanimously approved the law proposal to phase out Dutch supervision and gradually restore democracy in St. Eustatius.