Nieuwe wet legt maximum betaaltermijn op

NETHERLANDS -  In nieuwe wetgeving die sinds 16 maart van dit jaar in Nederland van kracht is, is bepaald dat bedrijven hun betaaltermijn niet meer onbeperkt mogen oprekken. Leveranciers moeten na uiterlijk zestig dagen hun geld ontvangen. Als dat niet gebeurt kunnen zij een wettelijke rente en een boete in rekening brengen.

 
‘De vrijheid om afspraken te maken over betaalcondities wordt aan banden gelegd’, zegt Rob Wolthuis, secretaris van MKB-Nederland. De wetgeving is een uitvloeisel van een Europese richtlijn. Doel is te voorkomen dat grote concerns hun marktmacht misbruiken om betaaltermijnen steeds verder te verlengen.
 
Het kleinbedrijf komt sterker te staan tegenover de klant en krijgt meer mogelijkheden zijn geld eerder te innen. Volgens de nieuwe wet moeten klanten de rekening in beginsel binnen dertig dagen betalen. Partijen mogen daarvan afwijken, zij het met een grens. Daarmee komt een einde aan de inmiddels gegroeide praktijk waarbij facturen soms pas na 120 of 150 dagen worden voldaan. ‘Nieuwe contracten zijn gebonden aan de grens van zestig dagen’, aldus Wolthuis.
 
Bij te late betaling kunnen leveranciers stappen ondernemen tegen de afnemer. Behalve een wettelijke rentevergoeding, die al langer bestond, kan een boete worden bedongen ter compensatie van de invorderingskosten. Maar of gedupeerde mkb’ers van die rechten gebruik gaan maken, valt te bezien. Veel leveranciers willen de relatie met hun klant niet verstoren.
De wetgever in Zweden en Finland gaat nog een stap verder door een automatische boete op te leggen bij overschrijding van de termijn. MKB-Nederland wil dat voorbeeld niet volgen. ‘Partijen moeten enige vrijheid behouden om handel te drijven en afspraken te maken.’
 
Wolthuis ziet nu al een verbetering van het betaalgedrag bij overheden die producten of diensten afnemen. Ruim driekwart van alle gemeenten in Nederland wikkelt de facturen binnen dertig dagen af, vergeleken met 67% acht jaar geleden. Sommige gemeenten regelen alles binnen twee weken. ‘De overheid moet het goede voorbeeld geven. Daar hebben wij sterk op aangedrongen,’ zegt de MKB-secretaris.
 
(FD)

Normen persoonsgericht onderzoek gelden ook voor EY Aruba

ORANJESTAD - EY heeft onrechtmatig gehandeld door de algemeen directeur van de Stichting 'Fundacion Lotto pa Deporte' (Lotto) op Aruba onvoldoende gelegenheid tot wederhoor te bieden. Dat heeft de Hoge Raad gezegd.

Geen vervolging vrachtwagenchauffeur voor dodelijk ongeval

KRALENDIJK - Op 11 september 2018 vond er zeer ernstig verkeersongeval plaats op de Kaya Korona. De bestuurder van een vrachtauto raakte de macht over het stuur kwijt en reed tegen een tegemoet komende auto aan.

Boetes OM voor “niet-registreren” makelaars en autohandelaren

WILLEMSTAD - Naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curacao) in april 2019, heeft het OM 44 transactievoorstellen doen uitgaan naar makelaars en autohandelaren.