Nieuwe wet legt maximum betaaltermijn op

NETHERLANDS -  In nieuwe wetgeving die sinds 16 maart van dit jaar in Nederland van kracht is, is bepaald dat bedrijven hun betaaltermijn niet meer onbeperkt mogen oprekken. Leveranciers moeten na uiterlijk zestig dagen hun geld ontvangen. Als dat niet gebeurt kunnen zij een wettelijke rente en een boete in rekening brengen.

 
‘De vrijheid om afspraken te maken over betaalcondities wordt aan banden gelegd’, zegt Rob Wolthuis, secretaris van MKB-Nederland. De wetgeving is een uitvloeisel van een Europese richtlijn. Doel is te voorkomen dat grote concerns hun marktmacht misbruiken om betaaltermijnen steeds verder te verlengen.
 
Het kleinbedrijf komt sterker te staan tegenover de klant en krijgt meer mogelijkheden zijn geld eerder te innen. Volgens de nieuwe wet moeten klanten de rekening in beginsel binnen dertig dagen betalen. Partijen mogen daarvan afwijken, zij het met een grens. Daarmee komt een einde aan de inmiddels gegroeide praktijk waarbij facturen soms pas na 120 of 150 dagen worden voldaan. ‘Nieuwe contracten zijn gebonden aan de grens van zestig dagen’, aldus Wolthuis.
 
Bij te late betaling kunnen leveranciers stappen ondernemen tegen de afnemer. Behalve een wettelijke rentevergoeding, die al langer bestond, kan een boete worden bedongen ter compensatie van de invorderingskosten. Maar of gedupeerde mkb’ers van die rechten gebruik gaan maken, valt te bezien. Veel leveranciers willen de relatie met hun klant niet verstoren.
De wetgever in Zweden en Finland gaat nog een stap verder door een automatische boete op te leggen bij overschrijding van de termijn. MKB-Nederland wil dat voorbeeld niet volgen. ‘Partijen moeten enige vrijheid behouden om handel te drijven en afspraken te maken.’
 
Wolthuis ziet nu al een verbetering van het betaalgedrag bij overheden die producten of diensten afnemen. Ruim driekwart van alle gemeenten in Nederland wikkelt de facturen binnen dertig dagen af, vergeleken met 67% acht jaar geleden. Sommige gemeenten regelen alles binnen twee weken. ‘De overheid moet het goede voorbeeld geven. Daar hebben wij sterk op aangedrongen,’ zegt de MKB-secretaris.
 
(FD)

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.