VBC: INTENSIEVE POLITIEKE BEMOEIENIS SCHRIKT INVESTEERDERS AF

WILLEMSAD - De VBC (Vereniging bedrijfsleven Curacao) heeft kennis genomen van de alarmerende berichten van de directie van Aqualectra dat levering van water en elektriciteit in gevaar zullen komen indien het uitbreidingsproject Dokweg geen doorgang vindt, zo meldt de Vereniging.
 
"De hoofdreden waarom de expansie zou stagneren is dat er weinig vertrouwen is bij financiers/investeerders om Aqualectra te financieren.
 
Het gebrek aan vertrouwen is het gevolg van het toegenomen politiek risico welke zich in de afgelopen periode bij dit bedrijf heeft voltrokken."
 
Velen, waaronder ook de VBC waarschuwen al jaren dat directe politieke inmenging in overheidsbedrijven in het algemeen en Aqualectra is het bijzonder onwenselijk is omdat dit negatieve gevolgen zal hebben voor de samenleving. Gepleit is voor het op afstand plaatsen van deze entiteiten van de politiek. Overheidsbedrijven moeten op zakelijke en bedrijfs- economische verantwoorde grondslagen worden gerund en niet op politieke uitgangspunten.
 
Verder stelt de Vereniging: "Het instellen van een politiek onafhankelijke regulatory board zou hierbij een effectief instrument kunnen zijn.
 
Deze goedbedoelde adviezen zijn bij Aqualectra geheel genegeerd. Er is politiek in optima forma toegepast door op de stoel van de directie te gaan zitten en louter politiek populaire maatregelen te nemen zoals verlaging van tarieven zonder dat daartoe ruimte was, in vaste dienst nemen van uitzendkrachten, het ontnemen van tekenbevoegdheden en het naar huis sturen van directieleden, terugsturen van agreko’s  etc.
 
De gevolgen van deze volstrekt onverantwoordelijke maatregelen doen zich nu in alle hevigheid voelen: enorme tekorten van meer dan ANG 125 miljoen gezamenlijk in 2011 en 2012,  ernstige verslechtering van de solvabiliteitpositie en groot wantrouwen bij financiers en investeerders.
 
De Curaçaose samenleving dreigt nu de dupe te worden van deze niet op zakelijke grondslagen gevoerd beleid: geen betrouwbare levering van stroom en water alsook hoge tarieven.
 
Voor de economie zal deze ontwikkeling funest zijn: geen betrouwbare levering utiliteitsproducten geen duurzame economische ontwikkeling, zo simpel is dat.
 
De samenleving en de huidige Regering zitten nu met de gebakken peren en er zal snel een oplossing gevonden moeten worden om deze zeer ernstige problemen op te lossen. Voor de Curaçaose samenleving in het algemeen en de economie in het bijzonder, is het van levensbelang dat betrouwbare levering van water en elektriciteit wordt gewaarborgd tegen betaalbare tarieven."
 
Verder stelt de VBC: "Op zeer korte termijn zal het vertrouwen van financiers en investeerders in Aqualectra moeten worden hersteld door de op tafel liggende voorstellen zonder verder uitstel uit te voeren en te garanderen dat de bedrijfsvoering plaatsvindt op basis van zakelijke en bedrijfseconomisch verantwoorde grondslagen.
 
Op de middellange en lange termijn zal daadwekelijk invulling gegeven moeten worden aan het uitgangspunt het structureel op afstand plaatsen van de politiek door onder meer een politiek onafhankelijke regulatory board te installeren. Dit orgaan zal onder meer belast moeten worden met  tariefstelling alsmede toetsing aan internationaal gangbare efficiency, product en kwaliteitsnormen."
 
De VBC doet een beroep op de Regering om daadkracht te tonen en het voor de samenleving zeer belangrijk vraagstuk betrouwbare levering van water en water voor “once and for all” structureel op te lossen.
 


 
 
About the VBC:
 
 
The Curaçao Trade and Industry Association (VBC - Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) is the representative body of the Curaçao business community. .The VBC was established by employers on 24 July 1944.The goal of VBC is to protect the interests of its members allowing them to fulfill their role in the community in the best possible way.
 
 

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.