Kurá Hulanda krijgt voorlopige surseance van betaling

WILLEMSTAD — Het gerecht in eerste aanleg heeft gisteren bij beschikking voorlopige surseance van betaling verleend aan zowel Hotel Kurá Hulanda in Otrobanda als de Kurá Hulanda Lodge op Westpunt. 
Dit laat directeur Peter Heinen aan dagblad Amigoe weten en hij bevestigt dat de surseance van betaling gezamenlijk is aangevraagd door zowel de directie ofwel de eigenaar van de resorts als het operationele management, dat sinds twee jaar in handen is van Sandton.
 
Beide resorts bieden aan in totaal 150 employees werkgelegenheid. “Met de toekenning van de aanvraag hopen wij in de tussentijd wat ademruimte te creëren. Dit om de dagelijkse operationele werkzaamheden te kunnen waarborgen en een hogere bezettingsgraad te realiseren. Helaas heeft de toerisme-industrie op Curaçao de afgelopen periode een moeizame tijd gekend”, aldus directeur Heinen, die stelt dat voorlopig ‘de zaken zoals gewoonlijk door zullen gaan’. De behandeling van het verzoek om surseance, dat op 17 oktober is ingediend, zal op 24 januari 2014 bij het gerecht plaatsvinden. Als bewindvoerder in de kwestie is raadsman Remco van Arkel benoemd.
 
“Er is reeds gisteren een ontmoeting ofwel gesprek geweest met de heer Van Arkel, die nu natuurlijk een inventarisatie zal uitvoeren. Voor volgende week staat er nog een afspraak ingepland, waarbij de vertegenwoordiging van de operationele manager Sandton en de directie aanwezig zullen zijn. Er zullen dan afspraken worden gemaakt, waarbij natuurlijk het streven is om de resorts en de werkgelegenheid intact te houden”, aldus Heinen.
 
Heinen licht toe vanaf het begin bij – de bouw van – het Hotel en de Lodge betrokken te zijn geweest. “Samen met de heer Jacob Gelt Dekker hebben wij dertien jaar geleden het hotel in Otrobanda gerealiseerd. De dagelijkse operaties zijn twee jaar geleden naar Sandton overgeheveld. Er is de afgelopen jaren ook naar extra investeerders en financiering gezocht. We hebben van de lokale banken helaas geen aanvullende lening kunnen krijgen, behalve van de ontwikkelingsbak Korpodeko die recentelijk een bedrag van 500.000 gulden beschikbaar heeft gesteld”, aldus de directeur. Heinen licht toe dat de MCB Bank de ‘huisbank’ van Kurá Hulanda is en dat in het verleden ook de Girobank financiering heeft verleend voor de ontwikkeling van de Lodge. Ook Gelt Dekker zegt dat er reeds vier jaar, niet via reguliere kanalen, naar andere investeerders en kopers gezocht wordt voor beide resorts.

Hof maakt oriëntatiepunten bij straftoemeting bekend

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft besloten om zijn reeds bestaande, interne oriëntatiepunten voor straftoemeting in strafzaken te publiceren.

St. Maarten students to participate in International Moot Court Competition

PHILIPSBURG--The SXM Moot Court Foundation has selected a team of high school students who will represent St. Maarten in the 2020 High School International Moot Court Competition in Gdynia, Poland, from January 27 to 31, 2020.

Crown witness to be heard in St. Maarten in Larimar case

PHILIPSBURG--Crown witness R.M. must be heard in St. Maarten in the Larimar investigation, the Court decided on Thursday. The Court is to work with the Prosecutor’s Office and other justice stakeholders to ensure his safety during the trial.