‘Vijf voor twaalf voor offshore’

WILLEMSTAD - Het begon allemaal door de economische boom op Curaçao begin jaren twintig van de vorige eeuw toen de Shell welvaart naar het eiland bracht door de raffinage van olie uit een politiek instabiel Venezuela. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak kreeg Curaçao de rol van veilige haven voor Nederlandse multinationals die Curaçao tot hun plaats van vestiging maakten.
 
Zo ontstond de markt om op Curaçao gevestigde Nederlandse bedrijven voor hun eigenaren te beheren.
 
De FATF is een intergouvernementele organisatie opgericht door de G-7 in 1989. De FATF richt zich op de internationale bestrijding van witwassen en sinds 2001 ook op de bestrijding van terrorismefinanciering. Leden van de FATF, waaronder Nederland, zijn gebonden aan in totaal 49 aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn herzien in 2012 en bestaan nu uit totaal 40 aanbevelingen. De FATF ziet toe op verbetering van de nationale wettelijke systemen, de rol van de financiële instellingen en het versterken van de internationale samenwerking. Ze ziet tevens toe op de juiste werking en de effectiviteit van die (wettelijke) regels. Aan de hand van de FATF-aanbevelingen worden leden regelmatig beoordeeld en geëvalueerd. De FIU-Nederland woont vergaderingen van de FATF bij en is daarnaast tevens actief bij FATF-evaluaties. ( http://www.fiu-nederland.nl/)
 
Op de foto: Algemeen directeur Derk Scheltema en directeur Maarten van den Noort van Amicorp 

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.