VBC: mededingingsautoriteit te weinig onafhankelijk

WILLEMSTAD – De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) heeft bedenkingen bij de nieuw op te richten mededingingsautoriteit. Volgens de vereniging is er sprake van weeffouten in deze fair trade authority (FTA). De autoriteit is bijvoorbeeld niet politiek onafhankelijk, vindt de vereniging.
 
Minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling is volgens de huidige constructie verantwoordelijk voor de strategische zaken. Dat houdt in dat de minister bevoegdheden invult door middel van beleidsregels. “Hier wordt de deur wagenwijd opengezet voor beïnvloeding van de FTA door de minister en daarmee ondermijning van de onafhankelijkheid van dit instituut”, vindt de VBC. “Deze constructie moet derhalve ten sterkste worden afgeraden”. De FTA heeft wel de status van zelfstandig bestuursorgaan en een eigen rechtspersoonlijkheid.
 
Een ander onderdeel dat van groot belang is om onafhankelijkheid van de FTA te waarborgen, is de samenstelling van de raad FTA. De drie leden worden door de regering geselecteerd en per landsbesluit benoemd, geschorst en ontslagen. VBC: “Deze constructie biedt veel ruimte om politiek te marchanderen”. Ook wil de vereniging dat kandidaten worden beoordeeld aan de hand van een profielschets. Ze moeten ze eerst gescreend worden.
 
De VBC is verder van mening dat behalve concurrentie ook andere knelpunten die investeringen belemmeren aangepakt moeten worden, zoals bureaucratie, hoge costs of doing business, inflexibele arbeidsmarkt en lage arbeidsproductiviteit.
 
 
 
 
About the VBC:
 
 
The Curaçao Trade and Industry Association (VBC - Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) is the representative body of the Curaçao business community. .The VBC was established by employers on 24 July 1944.The goal of VBC is to protect the interests of its members allowing them to fulfill their role in the community in the best possible way.
 
 

Vestiging Curaçao Hof van Justitie gesloten op vrijdag 3 juli 2020

WILLEMSTAD– De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is op vrijdag 3 juli 2020, de dag na Dia di Bandera, gesloten. Het personeel heeft een arbeidstijdverkorting dag (ATV).

Universiteit van Curaçao start nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management

WILLEMSTAD - De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van uraçao Dr. Moises da Costa Gomez start in augustus 2020 met een nieuwe opleiding: Bachelor in International Hospitality & Tourism Management.

Unanimous support for law to restore Statia democracy

THE HAGUE/STATIA--The Second Chamber of the Dutch Parliament on Tuesday unanimously approved the law proposal to phase out Dutch supervision and gradually restore democracy in St. Eustatius.