DNB haalt uit naar trustsector Nederland

NETHERLANDS - In ongekend harde bewoordingen haalt de Nederlandsche Bank (DNB) uit naar de trustsector, de administratiekantoren die duizenden vennootschappen beheren. Van twintig onderzochte trustkantoren hadden slechts vier alles op orde. DNB spreekt van een ‘verontrustend’ en ‘zorgwekkend’ resultaat.
 
In twee aparte onderzoeken naar twee groepen van elk tien trustkantoren trof de toezichthouder tal van gebreken aan. In trustkantoren met slechts één bestuurder blijken uitvoerende en controlerende functies onvoldoende gescheiden. DNB acht die scheiding juist heel belangrijk om integriteitsrisico’s het hoofd te bieden: ‘Het organiseren van voldoende tegenspraak in de besluitvorming is essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering.’
 
Bovendien bleken bij het eerste onderzoek klantdossiers niet te deugen. De resultaten van steekproeven waren volgens DNB ‘soms ronduit slecht’. Zo was niet duidelijk waar het geld en het vermogen van de uiteindelijke eigenaar vandaan komen. De controle op deze klantdossiers bleek vaak gebrekkig of in het geheel niet uitgevoerd. DNB: ‘Het bestuur kijkt te veel met een roze bril.’ In twee gevallen wil DNB een boete opleggen aan trustkantoren. Bovendien is de kans groot dat twee bestuurders opnieuw worden getoetst op hun betrouwbaarheid en geschiktheid.
 
De nieuwe onderzoeken passen in een trend van verscherpt toezicht op de trust­sector. De vrees bestaat dat trustkantoren worden gebruikt om onrechtmatig verkregen geld wit te wassen. In een tweede onderzoek bekeek DNB tien trustkantoren die diensten verlenen aan buitenlandse klanten via commanditaire vennootschappen (cv’s). Onder deze tien zaten zowel kleine als grote kantoren. Acht van de tien trustkantoren waren onvoldoende in staat risico’s te beheersen. ‘De risico’s op (fiscale) fraude en witwassen die trustkantoren met cv’s potentieel binnenhalen, zijn ongekend hoog’, zegt DNB.
 
Een woordvoerder van DNB erkent dat de toezichthouder heeft gekozen voor scherpe bewoordingen. ‘Dat heeft te maken met de ernst van de situatie. Niet alleen hadden kantoren veel zaken niet op orde, het ging bovendien nog eens om een substantieel deel van de onderzochte kantoren.’ DNB constateert ook dat zij relatief weinig meldingen krijgt van bestuurders en commissarissen van trustkantoren over sancties en andere maatregeln die tegen hen worden genomen. Daartoe zijn ze wel verplicht. Melden is van belang omdat de betrouwbaarheid van bestuurders en commissarissen buiten elke twijfel moet staan.
 
De belangenvereniging van de trustsector, Holland Quaestor, zegt in een reactie dat zij de sector wil versterken. Holland Quaestor streeft naar een verplicht keurmerk voor alle trustkantoren.
 
(Fd)

Vestiging Curaçao Hof van Justitie gesloten op vrijdag 3 juli 2020

WILLEMSTAD– De vestiging Curaçao van het Hof van Justitie is op vrijdag 3 juli 2020, de dag na Dia di Bandera, gesloten. Het personeel heeft een arbeidstijdverkorting dag (ATV).

Universiteit van Curaçao start nieuwe opleiding International Hospitality & Tourism Management

WILLEMSTAD - De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Universiteit van uraçao Dr. Moises da Costa Gomez start in augustus 2020 met een nieuwe opleiding: Bachelor in International Hospitality & Tourism Management.

Unanimous support for law to restore Statia democracy

THE HAGUE/STATIA--The Second Chamber of the Dutch Parliament on Tuesday unanimously approved the law proposal to phase out Dutch supervision and gradually restore democracy in St. Eustatius.