Beslag gelegd op Plaza Hotel

WILLEMSTAD — De Landsontvanger en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben beslag gelegd op het Plaza hotel in verband met uitstaande schulden.
 
Voorzitter van de horeca-vakbond Horecaf, Kenneth Valpoort zegt hierover: “Het is een ernstige situatie waarbij ik me zorgen maak om baanbehoud van de ongeveer vijftig hotelmedewerkers en de ongeveer dertig man casinopersoneel. Als het hotel niet tijdig betaalt, dreigt het bankroet te gaan”. 
 
De Landsontvanger, Alfonso Trona, wilde vandaag in verband met privacy niet reageren op de kwestie. Adjunct-directeur François Simon laat weten dat de SVB zich al geruime tijd coulant heeft opgesteld en dat het hotel de betalingsregeling meerdere malen niet is nagekomen. “Toen het hotel door de huidige eigenaren werd overgenomen, is dit gebeurd onder de verplichting dat de oude, reeds openstaande schulden van de Metro Group zouden worden afgelost. Dat de schuld nu ongeveer 3,6 miljoen gulden bedraagt, komt doordat men deze oude schulden niet heeft afgelost”, aldus Simon. Hij stelt dat de beslaglegging al geruime tijd speelt en dat de veilingdatum meerdere malen verschoven werd na nieuwe betalingsregelingen. “Helaas houdt het een keer op. Men is dus meerdere malen de verplichtingen niet nagekomen. Overigens is men altijd met het hotel in gesprek gebleven, zo heeft er gisteren nog een gesprek plaatsgevonden”, aldus Simon.
 
Het hotelpersoneel wordt door Horecaf vertegenwoordigd en Valpoort laat weten dat hij twee dagen geleden al een telefoontje had ontvangen van het hotelmanagement over de moeizame financiële situatie waarin het hotel verkeert. “Vandaag kreeg ik bericht van een bezorgde werknemer ofwel een Horecaf-lid, waarop ik besloot om naar het hotel te gaan en daarover navraag te doen. Ik ben door de eigenaar (Layne Rachowicz, red.) van het hotel ontvangen en heb inderdaad de bevestiging gekregen dat er sprake is van beslaglegging op zowel het hotel als het casino. Naar ik begrijp staat er zelfs een veiling gepland op 8 december. Morgen zal dan ook een vergadering worden belegd met de eigenaren, de staf en het voltallige personeel waar ik ook bij aanwezig zal zijn”, aldus Valpoort. Hij kan om deze reden nog niet in detail treden over de mogelijke gevolgen van de beslaglegging. “Morgen zal er meer duidelijkheid zijn, in ieder geval is er communicatie omtrent de ontwikkelingen tussen het hotel en Horecaf.” Valpoort laat weten dat Horecaf zich tevens in wil zetten voor een oplossing voor het casinopersoneel dat niet bij de vakbond is aangesloten.
 
Simon bevestigt dat de veilingdatum van het hotel op 8 december gepland staat: “Het hotel heeft nu tot en met maandag aanstaande de tijd om een betaling te doen. Wij staan open voor gesprek en zullen de veilingdatum verschuiven als men tot een betalingsregeling komt waarbij men meteen een aanbetaling verricht en de lopende verplichtingen nakomt. Dit is een vereiste aangezien de kwestie al vanaf 2010 speelt en op een gegeven moment houdt de coulance op”, aldus de SVB-adjunct-directeur.
 
Bron: Amigoe

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.