Reorganisatie en centralisatie in bankensector raakt ook Curaçao

WILLEMSTAD — Door ‘reorganisatie’ en ‘centralisatie’ van taken zullen er ook op Curaçao in de banksector ontslagen vallen. De vakbond voor verzekering- en bankwezen (Beba) is ervan op de hoogte dat bij twee lokale bancaire instellingen door deze exercities personeel zal worden afgevloeid.
 
Reorganisatie en centralisatie van taken zijn exercities om kosten te verlagen, zegt voorzitter Veronica Thode-Legrand. “Het houdt in dat bepaalde banktaken in andere landen worden uitgevoerd waar bijvoorbeeld de arbeidskosten lager liggen.”
 
Beba is op de hoogte van twee banken, de RBC en CIBC (op Curaçao FCIB) waar dergelijke bezuinigingsrondes plaatsvinden. “Deze worden internationaal opgedragen. Op Curaçao wordt alleen uitgevoerd.”
 
In eerste instantie vindt er op de verschillende departementen binnen de bank, in het kader van een efficiëntieslag, een reorganisatie plaats. Toen al had Beba contact met de directie van deze banken, aldus Thode-Legrand. “Maar wat we te horen krijgen is dat de opdracht vanuit het hoofdkantoor komt. Details over onder meer hoeveel personeelsleden moeten worden afgevloeid krijgen we niet.”
 
Wat er nu gaande is dat er een vervolgproces plaatsvindt waarbij het personeel in het algemeen vrijwillig vervroegd pensioen wordt aangeboden. “Het is een vervelende situatie, vooral voor de oudere werknemers. Mensen raken hun baan kwijt en komen moeilijk elders aan de slag.”
 
Bij vrijwillig vervroegd pensioen worden werknemers vaak benaderd met het idee dat ze het ontslagpakket kunnen aanvaarden en iets anders dat ze toch al van plan waren, bijvoorbeeld een eigen bedrijfje beginnen, kunnen gaan doen. “Maar soms melden zich mensen in een positie die de bank juist niet kwijt wil. Dat is dan weer een probleem voor de bank,” aldus Thode-Legrand.
 
Beba heeft ook contact gehad met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en de sector sociale zaken. Maar ook daar is de vakbond niet veel wijzer geworden. “CBCS geeft wel de licentie voor deze banken om lokaal te opereren. Ze mogen wat strenger zijn in hun controle, vind ik. Ook sociale zaken moet meer proberen te weten te komen over de oorzaken van de ontslagen. Al wordt er met de werknemers geschikt, je moet wel weten wat er gaande is binnen je economie en wat de oorzaken en gevolgen zijn.”
 
Beba, aldus de voorzitter, heeft van zijn zijde in ieder geval een sociaal plan opgesteld dat als leidraad dient voor het bankpersoneel. “In het sociaal plan staat wat hun rechten zijn. Dit hebben wij ook naar de bankdirecties gestuurd.”
 
In oktober vorig jaar hebben meer dan zestig RBC-medewerkers op St. Maarten met Beba gesproken over het ontslag van dertien werknemers, dat hen via een conference call was aangezegd.
 
De dertien stafleden kregen te horen dat de bank ging inkrimpen en dat ze aan het einde van de maand zouden worden ontslagen. Beba-vertegenwoordigers hadden toen een ontmoeting met het RBC-management op Curaçao over de zaak, waarbij de vakbond in kennis werd gesteld van de herstructureringsplannen van de bank en dat er een afdeling zou sluiten. Het blijkt dat RBC het Retail Collection Department op St. Maarten, de afdeling die leningen met een betalingsachterstand behandelt, sluit en de werkzaamheden nu op Curaçao zal laten plaatsvinden.
 
In juni dit jaar kregen in totaal elf werknemers van RBC op Aruba een ontslagpakket aangeboden. “Feit is dat de bank met minder mensen wil werken, dus bekijken ze verschillende afdelingen op productiviteit”, zei Rudy Geerman die de vertegenwoordigende vakbond FTA vertegenwoordigt. Een paar maanden eerder verlieten al tien mensen met een ontslagpakket de bank.
 
Amigoe

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.