Meerdere geïnteresseerden in overname Girobank

WILLEMSTAD — Alle geruchten die de laatste tijd de ronde doen over een op handen zijnde overname van de Girobank kloppen niet.
Dat hebben de huidige directeuren, aangesteld door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Christiaan Peterson en Carel Lopez, gisteren aan in ieder geval een gedeelte van het personeel meegedeeld. Er zijn echter wel onderhandelingen gaande over een mogelijke overname van de bank.
 
Volgens de directeuren hebben tot nu toe drie groepen interesse getoond. Een daarvan is een Venezolaanse groep die tot en met een maand geleden nog vertegenwoordigers had rondlopen in de Girobank in verband met een due diligence. Maar de afgelopen drie weken tot een maand is niets meer vernomen van deze groep, aldus de directeuren.
 
Ook de groep die gemakshalve als de groep-Ansary wordt aangeduid, zou een van de onderhandelaars zijn voor een overname van de Girobank. Deze groep bezit al verzekeringsmaatschappij Ennia, de Banco di Caribe en NIBank. Wie de derde groep is of welke bank ze vertegenwoordigen werd niet meegedeeld, maar het zou niet gaan om een van de bekende grote internationale banken.
 
Deze maand is het een jaar geleden dat het Gerecht in Eerste Aanleg de noodregeling heeft uitgesproken ten aanzien van de Girobank, vanwege ‘ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de solvabiliteit van Girobank onder grote druk is komen te staan’. Op basis hiervan heeft de CBCS alle bevoegdheden en de bestuurders en commissarissen van de Girobank overgenomen en is een aantal toezichthouders aangesteld. Details over hoe het er momenteel voor staat met de liquiditeit en solvabiliteit van de Girobank werden niet gegeven. Wel kreeg het personeel gisteren te verstaan dat de bank er beter voorstaat vergeleken met een jaar geleden. Operationeel heeft de bank het afgelopen jaar winst geboekt.
 
Peterson was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. De CBCS heeft tot nu toe om redenen van vertrouwelijkheid nooit uitspraken gedaan over de staat van de solvabiliteit noch over de liquiditeit van de bank. Wel heeft de Amigoe begrepen dat zowel de CBCS als accountantskantoor Ernst & Young een audit/inventarisatie heeft gedaan binnen de Girobank. Het ziet ernaar uit dat de audit van Ernst & Young in een afrondende fase is, aangezien de onderzoekers van dit kantoor recentelijk niet meer op kantoor bij de Girobank zijn geweest.
 
Voor wat betreft ‘bad loans’ van de Girobank, zoals de schuld die is achtergelaten door het faillissement van luchtvaartmaatschappij DAE, zei de CBCS in april dit jaar al dat in het geval er ‘bad loans’ zijn, de afschrijvingen ten laste komen van de specifieke reserves die voor deze leningen mogelijk zijn getroffen. Als dat niet genoeg is komen de afschrijvingen ten laste van de algemene reserve. Als blijkt dat dit ook niet toereikend is dan wordt er ten laste van het eigen vermogen afgeschreven. Toen gaf de CBCS tevens aan in de laatste fase van de evaluatieperiode van de Girobank te zijn beland en is de CBCS tevens betrokken bij het proces om de Girobank via herkapitalisatie te versterken. In deze fase wordt de CBCS bijgestaan door de Amerikaanse toezichthouder op het bankwezen, de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), aldus de CBCS.
 
Geldtransport
 
Het onderzoek naar het geldtransport van 2,8 miljoen euro in cashgeld, dat vorig jaar op Schiphol is onderschept, loopt nog. Intussen blijkt dat meer dan 90 procent van deze gelden is aangemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Desondanks blijft de wijze van transport vragen oproepen bij de onderzoekers. Zolang dit onderzoek nog niet is afgerond zullen de onderhandelingen over een overname van de Girobank mogelijk niet concreet worden.
 
Onder de noodregeling is de Girobank haar licentie kwijt om als bank te opereren, aldus CBCS eerder dit jaar. De aandeelhouders, het Land Curaçao, het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en International Investment Group (IIG) moesten een businessplan presenteren op basis waarvan de CBCS kan evalueren of de Girobank haar licentie terug kan krijgen.
 
Bron: Amigoe

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.