Surseance van betaling InselAir definitief

WILLEMSTAD - Bij beschikking van hedenmiddag heeft het gerecht te Curacao het eerder voorlopig aan Insel Air verleende uitstel van betaling definitief verleend.

Bepaald is dat de surseance in beginsel loopt tot en met 31 augustus 2018.

Voorafgaand aan de beschikking is een vergadering gehouden met de schuldeisers van Insel Air. Op die vergadering heeft het bestuur van Insel Air een presentatie gehouden waarin de toekomstverwachtingen zijn uiteengezet en heeft de bewindvoerder, mr. Van de Heuvel, zijn advies uitgebracht. Bij de stemming bleek dat geen van de aanwezige schuldeisers zich wilde verzetten tegen de gevraagde surseance, zodat deze kon worden verleend.

Presentatie Insel Air ter zitting van 25 augustus 2017

Beschikking 25 augustus 2017 (definitieve verlening surseance)

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.

Installatie nieuwe rechters 5 februari live te volgen op Facebook en Youtube

WILLEMSTAD – Vrijdag 5 februari om 16:30 uur vindt een buitengewone zitting plaats ter gelegenheid van de installatie van zes nieuwe rechters. Tijdens deze zitting worden mrs. mw. Th. Lautenbach, dhr. W. Bel, dhr. G. Verbeek, dhr. Veldhuisen, dhr. O. Nijhuis en dhr. M. Van Wel aan de gemeenschap voorgesteld.

Overleg justitiƫle samenwerking tussen Nederland, Aruba, CuraƧao en Sint Maarten geslaagd

DEN HAAG - Juist in tijden van crisis is het van groot belang goed en constructief samen te blijven werken binnen het Koninkrijk. Vandaag vergaderden de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) met elkaar over de justitiële samenwerking.