Voor notaris verplichte accountantsverklaring bij kwartaalcijfers opgeschort

UTRECHT - Notariskantoren hoeven voorlopig geen accountantsverklaring (samenstellingsverklaring) bij de kwartaalcijfers te overleggen aan hun toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
 
Dit meldt het BFT via de eigen website, nadat de rechtbank Amsterdam deze maand oordeelde dat deze verplichting onvoldoende grond vindt in de Wet op het notarisambt (Wna).
 
Twee uitspraken van de rechtbank Amsterdam van 7 september vormen de aanleiding voor de opschorting van verplichting. De accountantsverklaring vormt voor het BFT een extra controlemiddel, maar is door veel notariskantoren bekritiseerd vanwege de extra tijd en kosten die dit met zich meebrengt. Ook is er altijd kritiek geweest op de verplichting (sinds 2014) om kwartaalcijfers aan te leveren. De rechtbank heeft nu geconcludeerd dat de in de Regeling op het notarisambt (Rna) vastgelegde verplichting om een samenstellingsverklaring te overleggen bij de kwartaalcijfers, onvoldoende basis heeft in de Wna.
 
Het BFT tekent tegen deze uitspraken hoger beroep aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tot die tijd vindt de toezichthouder het ‘opportuun’ om de verplichting tot het overleggen van een samenstellingsverklaring op te schorten, ‘in die zin dat het BFT vanaf heden niet verlangt’ dat notariskantoren een samenstellingsverklaring overleggen bij de kwartaalcijfers. De opschorting is van kracht vanaf het derde kwartaal van 2017. Daarnaast zal het BFT voorlopig geen bezwaarschriften behandelen gericht tegen de weigering van een ontheffing samenstellingsverklaring. 'Uiteraard dienen de kwartaalcijfers zelf wel door u te worden overgelegd,' schrijft de toezichthouder.
 
Deze zomer leverde de ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in een brief felle kritiek op het BFT, met als voornaamste verwijten ondeskundigheid en een overdaad aan bureaucratie. In de brief stelde de KNB al voor dat notariskantoren niet meer hun kwartaalcijfers hoeven in te leveren, tenzij een kantoor in financiële moeilijkheden verkeert. De KNB betwijfelt openlijk of het BFT wel iets met deze gegevensstroom doet. De toezichthouder claimt van wel.
 
Advocatie

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.

Installatie nieuwe rechters 5 februari live te volgen op Facebook en Youtube

WILLEMSTAD – Vrijdag 5 februari om 16:30 uur vindt een buitengewone zitting plaats ter gelegenheid van de installatie van zes nieuwe rechters. Tijdens deze zitting worden mrs. mw. Th. Lautenbach, dhr. W. Bel, dhr. G. Verbeek, dhr. Veldhuisen, dhr. O. Nijhuis en dhr. M. Van Wel aan de gemeenschap voorgesteld.

Overleg justitiƫle samenwerking tussen Nederland, Aruba, CuraƧao en Sint Maarten geslaagd

DEN HAAG - Juist in tijden van crisis is het van groot belang goed en constructief samen te blijven werken binnen het Koninkrijk. Vandaag vergaderden de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) met elkaar over de justitiële samenwerking.