Advocaat verdachte goudroof dient bezwaar in tegen dagvaarding

WILLEMSTAD — De advocaat van de verdachte F.S., verdacht van gewapende overval en/of afpersing, heling en witwassen van goudstaven op 30 november vorig jaar, heeft een bezwaar ingediend tegen de dagvaarding.

 
Het verzoek werd afgelopen dinsdag achter gesloten deuren door het hof behandeld. Vanmorgen werd een beschikking uitgevaardigd, maar advocaat Everett Wilsoe (Pieter en Wilsoe advocaten) had tegen het middaguur deze beschikking nog niet ontvangen.
 
Volgens Wilsoe heeft zijn cliënt niets te maken met de goudroof, dus is het ook op zijn plaats dat het hof hem buiten vervolging stelt. F.S. is goudsmid van beroep en is in opdracht van de andere verdachte in deze zaak, de juwelier G.R., naar het eiland vanuit Venezuela overgevlogen om goud voor hem te bewerken. Uit het dossier blijkt dat er geen bewijzen zijn dat S. iets van de overval af weet of kennis heeft of heeft gehad dat de goudstaven gestolen waren. Zelfs niet dat hij het vermoeden had. “Sterker nog, het is nog niet eens duidelijk dat de in beslag genomen goudstaven, afkomstig zijn uit de boot Summer Bliss”, voegt Wilsoe eraan toe.
 
De advocaat benadrukt hierbij dat het hof in februari had besloten in de zaak van de juwelier dat het dossier geen ernstige bezwaren en gronden biedt voor de verweten overval. “Er is nergens in het dossier te vinden dat de verdachte goudstaven voorhanden heeft gehad of dat hij had moeten vermoeden dat die goudstaven van een misdrijf afkomstig waren. Er kan niet eens worden aangegeven van welk misdrijf de vier of vijf goudstaven die hij had moeten snijden, afkomstig zouden zijn”. Er bevinden zich evenmin bewijsmiddelen waaruit kan worden afgeleid dat hij voor zijn komst naar het eiland goudstaven zou verkrijgen, voegt Wilsoe eraan toe. Dat hij in de woning aanwezig was, kan niet gekoppeld worden aan een opzet- of schuldheling.
 
Wat het witwassen van het goud betreft, wijst Wilsoe op de andere goudstaven die in de woning van de verdachte juewlier G.R. zijn gevonden. Volgens de raadsman valt uit het dossier niet af te leiden dat het hier gaat om goudstaven waarvan het bestaan en herkomst verborgen hadden moeten blijven. De mogelijkheid dat de goudstaven ook legaal verkregen zou kunnen zijn is niet als geheel onwaarschijnlijk te beschouwen. “In ieder geval is tot op heden niet vast komen te staan dat de in de woning van medeverdachte Regales aangetroffen goudstaven van de Summer Bliss afkomstig zijn.” Dus naar zijn mening kan S. noch van overval/afpersing, noch witwassen worden beschuldigd, benadrukt de raadsman.
 

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.

Hof wijst beklag James Finies af

KRALENIJK - Op 6 september 2019 is de heer James Finies aangehouden omdat hij de aanwijzing van de politie niet had gevolgd tijdens de viering van Dia di Boneiru op het Wilhelminaplein.

4-DAAGSE VERDIEPINGSCURSUS ERFRECHT EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT tot nader order uitgesteld

De verdiepingscursus Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht op Sint Maarten, die gepland was van 30 maart to 2 april, is in verband met de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Wij houden u op de hoogte zodra er een nieuwe datum is gepland.
De boeken geschreven door Prof. mr. Gregor van der Burght zijn uiteraard wel gewoon te bestellen via de gebruikelijke kanalen.
BOEKEN: 
ISBN-13: 978-9462405288
ISBN: 9789462402874