145 Gevangenen dienen klacht in via advocaat

WILLEMSTAD - 145 Gedetineerden in de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDDK), hebben via hun advocaat Everett Wilsoe vrijdag een brief geschreven naar de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), om aandacht te
vragen voor ‘de mensonterende detentieomstandigheden’ in de strafgevangenis waaronder zij al geruime tijd gebukt gaan.
 
Dat meldt het Antilliaans Dagblad. Navarro zegt daar pas te zullen reageren als hij de brief zelf gelezen heeft. 
 
In de brief wordt onder andere genoemd dat er al sinds jaar en dag geen tandartsvoorziening in de gevangenis is en geen diëtist voor gedetineerden met gezondheidsklachten, dat in detentiecellen het toilet vaak niet functioneert en in vele cellen geen stromend water is en dat er geen dagprogramma is, laat staan educatieve-, sociale- en sportactiviteiten.
 
In de brief schrijft Wilsoe:
,,Cliënten zijn van mening dat de mensonterende omstandigheden in het SDKK al geruime tijd zodanig slecht zijn, dat op zeer korte termijn maatregelen dienen te worden getroffen om deze omstandigheden te verbeteren of op te heffen. Cliënten
moeten al geruime tijd dagelijks constateren, dat basale voorzieningen als het raadplegen van een tandarts en zelfs een diëtiste ontbreken. Vernomen is dat de tandartsstoel al sedert jaar en dag niet functioneert en dat de voormalige gestichtstandarts om die voorname reden niet meer komt in de strafgevangenis. Om maar niet te spreken van het gebrek aan tandtechnische apparatuur. Als tandklachten zich voordoen dienen cliënten maar af te wachten wanneer zij in staat kunnen worden gesteld om een tandarts te raadplegen.”
 
Ook is het volgens de advocaat zo dat veel gedetineerden vanwege hun fysieke toestand moeite hebben met het voedsel dat
hen dagelijks wordt voorgeschoteld. Er is al heel lang geen diëtiste meer beschikbaar in de gevangenis om de verstrekking
van dagelijkse warme maaltijden in goede banen te leiden. De verstrekking van vers, goed, voldoende en een gevarieerd aanbod van maaltijden laat, helaas, veel te wensen over.
 
,,Kennelijk vanwege de recente ruchtbaarheid die in de media aan deze heikele kwestie is gegeven is er recentelijk in het weekeinde plotseling een diëtiste verschenen in de strafgevangenis. Echter, of de onverwachte en onaangekondigde verschijning van de diëtiste van permanente aard zal zijn, is geheel niet duidelijk geworden en moet derhalve maar worden afgewacht”, zo vervolgt de brief.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.