‘High-impact crimes’ terugdringen met “Tur Wowo Riba Bo”

WILLEMSTAD - 170 vertegenwoordigers van circa 30 organisaties hebben op dinsdag 20 januari deelgenomen aan de werkconferentie “Tur Wowo Riba Bo” (Alle Ogen Op Jou Gericht).
 
“Tur Wowo Riba Bo” is een preventie aanpak gericht op combinaties van straffen en zorg. 
 
Het betreft een initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao en in het kader van het overkoepelende actieprogramma “Ta Basta Awor”.
 
Kennis over het manier van werken is uit de gemeente Amsterdam binnengehaald waar al 4 jaar succesvol wordt gewerkt met de aanpak Top600. In het kort is het een intensieve integrale persoonsgerichte aanpak op het bewerkstelligen van gedragsverandering bij de plegers van high-impact crimes en verbeteren van de maatschappelijke kansen van de broertjes en zusjes in de familie.
 
De werkconferentie van dinsdag was de aftrap voor de lancering van het project “Top C(uraçao)” waarbij in de eerste instantie circa 25 jongeren op Curaçao en hun familieleden zullen worden begeleid.
 
Minister van Justitie Nelson Navarro juicht het project toe. Tijdens de werkconferentie verklaarde hij zich eensgezind met het project en de integrale aanpak van probleemjongeren. “Ik ben zeer blij met de ze integrale aanpak. Zo moet het zijn. Het is niet alleen justitie die de criminaliteit kan aanpakken. Wij moeten het samen doen. 
 
Iedereen in deze zaal moet zich bewust zijn van haar verantwoordelijkheid”, zo verklaarde minister Navarro in zijn openingswoorden. “Met de enorme interesse die de organisaties vanmorgen hebben getoond kan ik zien dat wij, voor at betreft de jongerenaanpak, op de goede weg zijn”, aldus de justitieminister.
 
Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong was bijzonder tevreden met de grote opkomst. “Nu is er werk aan de winkel”, zo verklaarde hij. “Deze ingeslagen weg en nieuwe samenwerking moet lukken. Dit is een klein land. We kennen elkaar, we kennen vaak elkaars organisaties. Nu is het de tijd om ook daadwerkelijk de handen ineen te slaan. De aanpak die we vandaag bespreken is niet noodzakelijkerwijs een dure aanpak. Maar wel 
een heel intensieve. En er wordt veel verwacht van de meewerkende organisaties, met name voor wat betreft het leveren van inzet en van kwaliteit. De projectnaam Top C “Tur Wowo Riba Bo” zegt het al: als je op de lijst komt, dan zijn alle ogen, vanuit straf en vanuit zorg op jou gericht. In een heel persoonsgerichte aanpak. Waarbij straffen soms moet prevaleren, maar waarbij ook een intensief zorgtraject de sleutel kan blijken”, aldus de Hoofdofficier.
 
Na de openingswoorden door de heren Navarro en de Jong volgde mw. Lisette van Lamoen-Garmers namens het RK Centraal Schoolbestuur en projectleider voor het OM, mw. Mette van Duijn. Ook de vader van een criminele jongere, Pedro “Pietje” Sluis voerde het woord. Dagvoorzitter was mw. Yadira Bakhuis.
 
 
 
 
Deelnemers dinsdag waren onder andere het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie, politiekorps KPC, Reclassering, Jeugdreclassering, de Sentro di Detenshon i Korekshon (SDKK), Leerplichtpolitie, Voogdijraad, het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur, De Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA), het Ministerie van Onderwijs, Ministerie van SOAW, Sociale Vormingsplicht, Sentro pa Guia Edukashonal (SGE), de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ), Stichting YAVE, het Capriles Kliniek, leden van de Commissie Strafrecht, Stichting Slachtofferhulp, Bureau kustwacht en militaire Zaken, Dienst Openbare Scholen (DOS), Departamentu Salu Hubenil, de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC), Brasami, Fundashon Kas Popular (FKP), Voogdijraad, Skuchami, Scouting Antiano, Stichting Accretio, Arbeid Gericht Onderwijs (AGO), Stichting New Creation Curaçao, de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC), Sentro pa Guia Edukashonal (SGE).
 
 

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.