Bijzonderheden voor het publiek i.v.m. hoger beroep ‘Magnus’

WILLEMSTAD – In verband met de behandeling van het hoger beroep in de strafzaak Magnus zullen van 28 januari tot en met 31 januari a.s. enkele bijzondere maatregelen worden genomen.
 
Deze maatregelen betreffen onder meer de front office van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en van het Gerecht in eerste aanleg, en de veiligheid en het verkeer in de directe omgeving van het Stadhuis.
 
Het voor het publiek bestemde loket, de zogenoemde front office, zal van woensdag 28 januari tot en met vrijdag 30 januari a.s. zijn gevestigd op een tijdelijke locatie: de eerste verdieping van het voormalige KNSM-gebouw aan de Breedestraat 39C in Punda, schuin tegenover Penha. 
 
Bezoekers dienen aan te bellen om toegang te krijgen gedurende de openingstijden van de griffie, van 08:00 tot 16:00 uur. Ook advocaten, deurwaarders, notarissen, gemachtigden en zaakwaarnemers dienen gebruik te maken van deze tijdelijke locatie.
 
Bij deze front office kunnen processtukken worden ingediend, afschriften van vonnissen en beschikkingen en andere documenten worden opgehaald en kan griffierecht worden betaald. Er  kan alleen met een cheque of contant worden betaald, omdat op deze tijdelijke locatie geen pinautomaat is. 
 
In verband met de zitting zijn er op genoemde dagen geen civiele en andere zittingen gepland in het Stadhuis. 
 
Voor het bijwonen van de strafzitting ‘Magnus’ in hoger beroep gelden de volgende regels. Het algemene publiek (anders dan de vooraf geregistreerde familieleden van het slachtoffer en de verdachten) kunnen de behandeling van de zaak via videoverbinding bijwonen in de kleine rechtszaal van het Stadhuis. Er is voor maximaal dertig personen plaats. Het publiek dient zich om 07:45 uur bij de centrale balie te melden. Alleen 
sleutels en een sedula mogen mee het gebouw in worden genomen, andere voorwerpen, zoals bijvoorbeeld telefoons, tassen e.d. niet. In verband met de veiligheidscontrole is het legitimatiebewijs verplicht. Verlaat men de zaal tussentijds, dat wil zeggen buiten de door het Hof ingelaste pauzes, dan kan men niet meer terugkeren naar de zaal.
 
Voorts doet het Korps Politie Curaçao nog enkele mededelingen.
 
Openbare orde:
 
In verband met de handhaving van de openbare orde in en rond het Stadhuis zal de veiligheid voorop staan. De politie zal zich ervoor inzetten dat het dagelijks leven in Punda niet wordt belemmerd. Dit brengt evenwel mee dat, indien men zich niet aan de regels houdt, dan wel bevelen van de politie niet opvolgt, men de gevolgen hiervan zal ondervinden, waarbij een minimale tolerantie in acht zal worden genomen door de politie.
 
Verkeersmaatregelen:  
 
Het verkeer in Punda zal ongewijzigd blijven, met uitzondering van de directe omgeving van het Stadhuis. Op de dagen van de behandeling van de zaak zal het verkeer in de richting van het Wilhelminaplein steeds vanaf 06.00 uur ’s ochtends tot aan de afloop van de behandeling worden omgeleid naar de Kaya Grandi (Breedestraat (P), met uitzondering van het bestemmingsverkeer van het Ministerie van Justitie. Er zal geen gebruik mogen worden gemaakt van de parkeerplaatsen tegenover het Stadhuis.
 
Het verkeer op de Waterfortstraat in de richting van Plaza Hotel zal op de dagen van de behandeling van de zaak steeds vanaf 06.00 uur ’s ochtends tot aan de afloop van de behandeling afgesloten zijn.
 
De politie wil benadrukken dat de lokaliteiten en faciliteiten in de Waterfortboogjes toegankelijk zullen blijven gedurende de geldende openingstijden.

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.