“Ta Basta Awor” tijdens karnaval

Ook tijdens carnaval zullen de politie en het OM optreden tegen ordeverstoringen.
 
Tijdens karnavalsoptochten zal het Openbaar Ministerie net als in eerdere jaren bevelen preventief fouilleren uitgeven. Dat wil zeggen dat er door de politie gefouilleerd kan worden op vuurwapens zonder dat er een voorafgaande verdenking is. In de folder “Di kon net ami” die bij de acties door de politie worden uitgereikt, staat beschreven op grond waarvan deze bevoegdheid wordt uitgeoefend. Deze acties blijven ook verder 
doorgaan in het kader van het actieprogramma ta basta awor.
 
Bij bepaalde delicten, zoals vechtpartijen, wederspannigheid of bezit van kleine hoeveelheden verdovende middelen voor eigen gebruik, biedt het Openbaar Ministerie de mogelijkheid om meteen een transactie te treffen. Dat wil zeggen dat het OM het delict niet zal vervolgen wanneer een transactiebedrag wordt betaald. Hiervoor is ook een tarievenlijst opgesteld. Dat bedrag dient meteen bij het politiebureau te worden 
voldaan. Hiervoor wordt ook de mogelijkheid tot elektronisch betalen aangeboden. 
 
Wanneer niet wordt ingegaan op het transactie voorstel wordt direct een dagvaarding voor de strafzitting in persoon uitgereikt of kan inverzekeringstelling volgen.
 
Medewerkers van het parket zullen in de karnavalsperiode op het politiebureau aanwezig zijn voor het innemen en administreren van de transacties, maar ook voor het opstellen en uitreiken van de dagvaardingen.
 
Vanaf 4 maart aanstaande is al zittingsruimte ingepland voor degenen die het liever op een zitting laten aankomen, en die zo een gevangenisstraf, een hoge boete en een strafblad willen riskeren.
 
 

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.