OM ziet weinig nieuws in door Knoops aangedragen feiten in zaak Frailon Pieter

Om een vonnis te herzien en een zaak opnieuw te openen moeten er nieuwe feiten op tafel komen die kunnen leiden tot een andere uitspraak.
 
In de heropeningszaak van Frailon Pieter heeft de Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops vier nieuwe feiten aangedragen die volgens het Openbaar Ministerie (OM) niet leiden tot een vrijspraak of ander vonnis. Om die reden behoeft de zaak volgens het OM geen revisie, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag.
 
Knoops verwijt het gerecht en Hof echter een tunnelvisie en voert aan dat er een onjuist tijdstip delict wordt gehanteerd, dat er een gewijzigde verklaring is van de hoofdgetuige, dat Pieter een alibi heeft en een alternatief scenario, waarbij een ander als dader wordt aangewezen.
 
Pieter is in hoger beroep veroordeeld tot een straf van 24 jaar, waarvan hij nu 10 jaar gezeten heeft voor het doodschieten, in de nacht van 8 op 9 oktober 2006, van Tico Martha bij een snèk in Dein.
 
De ‘vermeende’ moordenaar heeft altijd ontkend de dader te zijn. Een deel van de heropeningszaak werd vorig jaar gevoerd en ook gefilmd in het kader van het ‘Knoops’ innocence project’. Binnen dit project worden fondsen beschikbaar gesteld om onschuldigen vrij te krijgen die zelf de financiële middelen ontberen om een zaak ter heropenen.
 
Verwijzend naar de nieuwe verklaring van de hoofdgetuige wijst de procureur-generaal van het OM er in zijn conclusie op, dat een voorwaarde voor het heropenen van een zaak is, dat het ‘novum’ van feitelijke aard moet zijn en niet een nieuwe mening of overtuiging. Ook al wordt het novumbeginsel in Nederland inmiddels ruimer geïnterpreteerd, het OM voert aan dat op Curaçao nog de ‘oude’ wetgeving geldt.
 
Onderstaand bericht werd in augustus 2016 gepubliceerd op de website van Knoops' Advocaten:
 
Verzoek tot herziening in zaak Frailon Pieter ingediend (Curaçao)
30|08|2016
 
In de nacht van 8 op 9 oktober 2006 werd op Curaçao een man vermoord. Kort na de moord werd de heer Pieter aangehouden als verdachte omdat er drie getuigen een belastende verklaring hadden afgelegd.
 
In 2010 werd de heer Pieter, na terugverwijzing door de Hoge Raad, door het Gemeenschappelijk Hof veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor moord. De heer Pieter heeft altijd ontkend de dader te zijn en heeft de politie vanaf zijn aanhouding op de hoogte gebracht van een aantal namen van mensen die hij die avond ontmoette en die konden bevestigen dat hij onschuldig is. De politie deed geen onderzoek naar deze getuigen.
 
In 2014 meldde de heer Pieter zijn zaak aan bij het Knoops’ Innocence Project. Na een eigen onderzoek werd een deskundige, voormalig korpschef op Bonaire, bereid gevonden een nieuw onderzoek in deze zaak te verrichten. Samen met een lokale psycholoog spoorde hij 24 getuigen op, waarvan er 13 nooit eerder werden gehoord. Uit dit onderzoek bleek dat de politie en de rechters destijds uitging van een onjuist tijdstip waarop het delict zou zijn gepleegd. Bovendien bleek de belangrijkste getuige een valse verklaring te hebben afgelegd: zij heeft de schietpartij en de schutter niet kunnen waarnemen. Tot slot werd bevestigd dat de heer Pieter voor de gehele avond en nacht een sluitend alibi heeft en werd de daadwerkelijke dader geïdentificeerd.
 
Op 29 augustus 2016 diende het Knoops’ Innocence Project namens de heer Pieter een verzoek tot herziening in bij het Gemeenschappelijk Hof te Willemstad. In dit verzoek worden vier nieuwe feiten c.q. gegevens gepresenteerd waaruit de onschuld van de heer Pieter blijkt. Deze gegevens waren ten tijde van de behandeling van de zaak door het Gemeenschappelijk Hof niet bekend.
 
Het Knoops’ Innocence Project heeft deze zaak belangeloos behandeld, nu financiële overheidssteun voor dergelijke zaken in Caraïbisch Nederland, nog altijd uitblijft. Veel dank is verschuldigd aan de twee deskundigen die, eveneens belangeloos, vele uren werk in deze zaak hebben gestoken om met het Knoops’ Innocence Project alsnog de onschuld van de heer Pieter aan te tonen.
 
Prof. mr. dr. G.G.J. Knoops
Mr. C.J. Knoops-Hamburger
H.K. van den Doel, BSc
Mr. P. Dingemanse 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.