Cybercrime groeit: investering in geld én kennis vereist

DEN HAAG - ‘Er zijn investeringen nodig om de groeiende cybercriminaliteit het hoofd te bieden. Investeringen in geld, maar zeker ook op het gebied van kennisverwerving, kennisontwikkeling en kennisdeling.’
 
Leendert Verheij, president van het gerechtshof Den Haag, onderstreepte tijdens de jaarlijkse themadag van het Kenniscentrum Cybercrime van de Rechtspraak met zijn openingstoespraak het belang van informatie-uitwisseling.
 
Complexe zaken doen steeds groter beroep op ICT-kennis rechters
‘Er zijn investeringen nodig om de groeiende cybercriminaliteit het hoofd te bieden. Investeringen in geld, maar zeker ook op het gebied van kennisverwerving, kennisontwikkeling en kennisdeling.’ Leendert Verheij, president van het gerechtshof Den Haag, onderstreepte tijdens de jaarlijkse themadag van het Kenniscentrum Cybercrime van de Rechtspraak met zijn openingstoespraak het belang van informatie-uitwisseling.
 
In het Amsterdamse filmmuseum Eye kwamen vandaag specialisten van binnen en buiten de Rechtspraak bijeen om elkaar op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Onderwerpen als cybercriminele netwerken, de Wet computercriminaliteit III en sexting passeerden de revue.
 
Groeimarkt
‘De technische en juridische complexiteit van cybercrime-zaken neemt enorm toe’, citeerde Verheij uit het jaarverslag van het kenniscentrum – onderdeel van het gerechtshof Den Haag. ‘Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de ICT-kennis van rechters (…) En 1 ding is zeker: het is een groeimarkt.’
 
Dat online criminaliteit een vlucht neemt, lijkt logisch. Van computer tot koelkast, van auto tot fitnesstracker: bijna alle apparaten kunnen online. Dit biedt kansen voor technologische ontwikkeling, maar ook voor criminelen. Het is lastig in te schatten hoe groot de wereld van online criminaliteit is, veel blijft verborgen en de opsporing haalt nog niet het gewenste niveau.
 
Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, sprak er eerder dit jaar over in zijn jaarbericht: ‘Volgens de Veiligheidsmonitor 2016 van het CBS deed de burger slechts in 27 procent van de ondervonden delicten aangifte bij de politie. Dat cijfer is nog veel lager bij ondervonden internetcriminaliteit. Het is al vaker gezegd: de aard van criminaliteit verandert in snel tempo. Die andere vormen van (computer)criminaliteit komen niet aan het licht doordat de opsporings- en vervolgingsorganisaties niet voldoende zijn toegerust om ze op te sporen.’ Bij de presentatie van het jaarverslag van de Rechtspraak deed Bakker de oproep om te investeren in de strafrechtketen en pleitte hij voor een betere informatie-uitwisseling tussen politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak.
 
Kennis
Ontwikkelingen op het gebied van cybercrime gaan zo snel, dat het voor een individuele rechter ondoenlijk is om alle ontwikkelingen op eigen houtje te volgen. Daarom werd in 2010 het Kenniscentrum Cybercrime opgericht. Het kenniscentrum verzamelt en beheert informatie over computercriminaliteit voor alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland. Rechters, raadsheren en gerechtsambtenaren kunnen er terecht voor juridische en praktische kennis over cybercrime en computertechnologie. Nederland loopt hiermee voorop. De Raad van de Europese Unie noemde het eerder een zogenoemde best practice (officielebekendmakingen.nl) en raadde lidstaten aan vergelijkbare initiatieven op te zetten.
 
Naast dit kenniscentrum zijn er binnen de Rechtspraak nog 5 centra opgericht die dezelfde functie vervullen, maar dan op het gebied van fraude, financieel en economisch recht, belastingrecht, milieu en gezondheid en het verzekeringsrecht.

Verslag Raad voor de Rechtshandhaving

WILLEMSTAD - De Raad voor de Rechtshandhaving(RvR) heeft haar verslag "De Staat van de Rechtshandhaving Curaçao 2017" gepresenteerd.

Jaarverslag 2017 Hof van Justitie aangeboden aan waarnemend Rijksvertegenwoordiger BES

KRALENDIJK - Op 12 juni 2018 heeft vicepresident mr. Mauritsz de Kort het Jaarverslag 2017 van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangeboden aan de waarnemend Rijksvertegenwoordiger op de BES eilanden, de heer Jan Helmond.

Verslag Raad voor de Rechtshandhaving: meer verkeersdoden op Curacao

Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) in haar verslag "De Staat van de Rechtshandhaving Curaçao 2017": Het aantal verkeersdoden op Curaçao is de afgelopen jaren toegenomen en ligt de laatste drie jaren rond 20 slachtoffers per jaar.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio