First cases of ‘quick and swift punishment’ on Sint Maarten executed, 10 men already punished

PHILIPSBURG - The men who were arrested recently in Sint Maarten for failing the curfew were sentenced by the Public Prosecutor to 'work punishment' (werkstraf).
 
Three men have been offered a transaction to work voluntary without pay. They were offered each 40, 40 and 20 hours work and have accepted this sentence. The 20 hours was for a minor. He also waived the amount of money (a couple of hundred dollars) he had on him at that time of the arrest.
 
Meanwhile, seven people were arrested last night by the police of Sint Maarten (KPSM) for violating the curfew. Five of them received 40 hours of work as a punishment and accepted this. Two men accepted 60 hours of labor for resisting his arrest and the other man received 60 hours of labor for additionally the possession of drugs.
 
In the meantime, a transaction list has been drawn up by the Sint Maarten Public Prosecutor's Office (OM). This for various violations, which are eligible for a work punishment. For resistance the transaction is 40 hours of work or 20 days of detention. Failure to comply with an official order 30 hours of forced work or 15 days detention. For "simple abuse" 60 hours of labor or 30 days detention. Finally for having a weapon (no firearm) 60 hours of labor or 30 days detention. For recidivists and minors, other rules apply.
 
The imposed transactions in the form of task sentences are carried out by a probation-officer (Reclassering) and the offenders should assist in the cleanup and reconstruction of Sint Maarten. The transactions are not explicitly applicable to looting or otherwise serious matters such as firearm possession.
 
Snelrecht op Sint Maarten van start: al 10 mannen werkstraf gekregen 
 
De mannen die de afgelopen dagen op Sint Maarten zijn aangehouden in verband met het niet opvolgen van de avondklok, zijn middels snelrecht veroordeeld tot het verrichten van werkstraffen.
 
Drie mannen hebben ieder 40, 40 en 20 uur werkstraf aangeboden gekregen en hebben deze straf geaccepteerd. De 20 uur was voor minderjarige. Hij heeft ook afstand van het geld (enkele honderden dollars) gedaan welke hij op zich had op dat moment.
Inmiddels zijn gisteravond 7 personen door de politie van Sint Maarten (KPSM) aangehouden voor het schenden van de avondklok. Ieder kreeg 40 uur werkstraf aangeboden en geaccepteerd. Dit met uitzondering van twee mannen. Een verzette zich bij zijn aanhouding en kreeg 60 uur werkstraf en de andere man 60 uur werkstraf want hij was ook in het bezit van drugs.
 
Inmiddels is door het Openbaar Ministerie (OM) van Sint Maarten voor verschillende vergrijpen, welke in aanmerking komen voor snelrecht een transactielijst opgesteld. Voor wederspanningheid is de transactie 40 uur werkstraf of 20 dagen hechtenis. Voor het niet voldoen aan een ambtelijk bevel 30 uur werkstraf of 15 dagen hechtenis. Voor opruiing 40 uur werkstraf of 20 dagen hechtenis en voor "eenvoudige mishandeling" 60 uur werkstraf of 30 dagen hechtenis. Tenslotte voor het bij zich hebben van een wapen (geen vuurwapen) 60 uur werkstraf of 30 dagen hechtenis. Voor recidivisten en minderjarigen gelden andere regels.
 
De opgelegde transacties in de vorm van taakstraffen worden door de Reclassering uitgevoerd en de overtreders moeten helpen bij het opruimen en wederopbouw van Sint Maarten. De transacties zijn nadrukkelijk niet van toepassing op plundering of anderszins ernstige zaken zoals vuurwapenbezit.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.