Onderzoek 'Thorbes’ Bonaire afgesloten

KRALENDIJK - Begin 2016 is er onder leiding van de Officier van Justitie (OvJ) het strafrechtelijk onderzoek “Thorbes” gestart.
 
Dit onderzoek richtte zich op de verdachten B.G.B (1975) en J.A.d.B (1969), alsmede diverse rechtspersonen waar B.G.B. de directeur/aandeelhouder van was.
 
Verdachten werden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan witwassen. Het onderzoek werd verricht door leden van het Combiteam (een samenwerking tussen de FIOD en de Nationale Politie), almede rechercheurs van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Gedurende het onderzoek zijn er diverse doorzoekingen geweest in diverse (bedrijfs)panden, zowel op Bonaire als in Nederland. Ook werd er op diverse goederen, zoals voertuigen en panden, beslag gelegd.
 
Uitgebreid onderzoek door de politie en het Combiteam heeft geen bewijs opgeleverd dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. Wel leverde het onderzoek op dat de verdachten B.G.B en J.A.d.B zich diverse keren schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte. Zo zijn bijvoorbeeld een huurcontract en een volmacht vervalst. Ook werd in het kader van een vastgoedtransactie de suggestie gewekt dat er zaken werd gedaan met een B.V, terwijl deze B.V. feitelijk nog niet was opgericht en dus niet bestond. De valsheid in geschrifte werd gepleegd in de periode 2011-2016.
 
Alles afwegende, is de Officier van Justitie tot de conclusie gekomen dat de zaak afgedaan kan worden met een voorwaardelijk sepot. Dit voorwaardelijk sepot is door de verdachten geaccepteerd. Voorwaarde is dat zij zich gedurende een proeftijd van 1 jaar geen strafbare feiten plegen. Daarnaast is door B.G.B. afstand gedaan van een aanzienlijk in beslag genomen geldbedrag. Door afstand te doen, is B.G.B. dit geld kwijt.
 
In dit onderzoek is er intensief samengewerkt met diverse partijen, zoals de Belastingdienst. Hierdoor heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld een naheffing kunnen doen. Deze integrale aanpak is succesvol gebleken en het Openbaar Ministerie (OM) BES kijkt met veel genoegen terug op deze samenwerking. De samenwerking past ook in de boodschap die het OM wil uitstralen: misdaad mag niet lonen.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.