OM Curaçao eist miljoenenboete tegen centrale bank-directeur Emsley Tromp

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een straf van 10 miljoen Antilliaanse guldens (omgerekend € 4 miljoen) geëist tegen president Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
Hij heeft volgens het OM voor omgerekend € 2,4 miljoen aan belastingfraude gepleegd.
 
Daarnaast verlangt het OM dat de rechtbank Tromp een maximale werkstraf oplegt van 240 uur, ’zodat de aanzienlijke talenten van de heer Tromp kosteloos ten goede komen aan de gemeenschap’. Tevens eist het OM een voorwaardelijke celstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.
 
Een onvoorwaardelijke celstraf had het OM wel kunnen eisen tegen Tromp, zeggen de aanklagers. Maar omdat de centralebankier niet eerder met justitie in aanraking is gekomen en omdat de gevolgen van de strafzaak tegen hem nu al aanzienlijk zijn, ziet het OM af van de eis van een onvoorwaardelijke celstraf.
 
Bovendien lopen er nog meer strafonderzoeken naar Tromp. Daarbij gaat het volgens de aanklagers om ’de oorspronkelijke verdenkingen’ van corruptie, medewerking aan een verboden transactie, witwassen en om strafonderzoek naar onverklaarbare vermogenstoename van een ambtenaar in functie. Omdat deze nog lopende strafonderzoeken zeker niet voor het eind van dit jaar zullen zijn afgerond, heeft het OM besloten om de verdenking van belastingfraude om redenen van ’proceseconomie’ af te zonderen en nu alvast aan de rechter voor te leggen.
 
Dat is ook noodzakelijk volgens het OM vanwege de ernst van de aangetroffen belastingfraude en de belangrijke maatschappelijke positie van Tromp. Het OM doelt daarmee op het feit dat Tromp in elk geval tot afgelopen woensdagavond formeel nog altijd president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten was. Woensdagavond is volgens de CBCS wel Tromps ontslagprocedure in gang gezet. Maar onduidelijk is of Tromp zich gaat verzetten tegen het voorgenomen ontslag. Onduidelijk is ook wanneer dat voorgenomen ontslag geëffectueerd zou kunnen worden.
 
Dit strafproces naar Tromp noemt het OM ’onvermijdelijk’. In hun requisitoir wijzen de aanklagers op eerdere onbevredigende onderzoekspogingen door onder meer de commissie-Rosenmöller, de Algemene Rekenkamer en PwC naar de al jaren roulerende ’gedocumenteerde’ en ’ernstige’ verdenkingen van corruptie door Tromp. Die verdenkingen zijn al minstens vanaf 2011 gepubliceerd. Het OM wijst er ook op dat eerder een rechter al eens oordeelde dat Tromp straffeloos van ’gecorrumpeerde gedragingen’ mag worden beschuldigd, omdat Tromp altijd heeft geweigerd om uitleg te geven.
 
Volgens het OM heeft Tromp in strijd met de wet opzettelijk een eigen persoonlijke pensioenstichting opgericht. Die stichting ET Pensioenen is door Tromp gaandeweg steeds meer als een investerings- en financieringsvehikel gaan behandelen. De door de CBCS betaalde werkgeverspremies voor zijn pensioenregeling gaf Tromp niet op aan de fiscus, terwijl hij zijn eigen pensioenpremiebetalingen wel aftrok als onkosten voor de belastingen.
 
Bij CBCS is geen enkele documentatie aanwezig gebleken voor de overboekingen door de CBCS aan Tromps privé-pensioenfonds, constateert het OM. De overboekingen door de CBCS aan Tromps privéfonds werden onder vervalste titels gedaan, aldus het OM. Tromp potte in totaal $8,5 mln op in zijn privéfonds. De miljoenen die hij in de tussentijd uitgaf uit de belastingvrij opgebouwde pensioenreserves waren niet alleen voor de studie van zijn zoons, of het onderhoud van zijn moeder en oma. Maar merendeels (70%) voor consumptieve uitgaven van Tromp persoonlijk, zoals contante geldopnames en de aanschaf van zijn auto.
 
Het OM neemt Tromp de malversaties extra kwalijk omdat de centralebankpresident een ’riant’ salaris uit gemeenschapsgelden genoot van omgerekend € 632.000. ’Om een vergelijking te maken: de president van de Nederlandsche Bank verdiende € 325.000 en de president van de Duitse centrale bank circa € 420.000 per jaar.’ Het is een van de weinige momenten in het requisitoir dat Tromp zich zichtbaar vrolijk maakt.
 
Bron: Financieel Dagblad

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.