Geen opzet volgens verdediging Emsley Tromp

WILLEMSTAD - President Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is onschuldig aan de ten laste gelegde belastingfraude.
Als er al iets mis is met Tromps belastingaangiften, dan is dat hooguit onopzettelijk gebeurd. ’Het dossier bevat geen begin van bewijs voor boze opzet.’
 
Dit betoogde de advocaat van Tromp, Niels van der Laan van het kantoor De Roos en Pen donderdag voor de rechtbank in Willemstad. ’Daarom pleit ik primair voor vrijspraak’, aldus Van der Laan. Hij reageert op de eis van het Openbaar Ministerie (OM) van een maximale taalstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf en een geldboete van 10 mln Antilliaanse guldens (€4 mln) tegen Tromp.
 
Alleen in zeer uitzonderlijke situaties zou het OM volgens de advocaat een belastinggeschil aan de strafrechter mogen voorleggen. Van zo’n uitzonderlijke situatie is hier geen sprake, betoogt de advocaat. Hij noemt het inzetten van het strafrecht ’de nucleaire optie’.
 
De verdediging herhaalt de eerder gedane stelling dat het strafproces tegen Tromp door niet nader omschreven Nederlandse politieke motieven is ingegeven. Van der Laan ziet daar een nieuw bewijs voor in de zijns inziens opvallende timing van de inval door justitie eerder deze week bij verzekeraar Ennia in verband met andere onderzoeken naar Tromp.Ook het in gang zetten door de CBCS afgelopen woensdag van de ontslagprocedure tegen Tromp, duidt volgens zijn advocaat op machinaties. 'Achtergrondmuziek van het OM’, aldus de advocaat.
 
De verdediging heeft vijf fiscale deskundigen, onder wie Ralph Palm en Peter Kavelaars, naar de omstreden positie van Tromps privéfonds, de stichting ET Pensioenen laten kijken. Volgens die fiscalisten is er niets mis met het beheer en de transacties van dat pensioenvehikel. Tromp heeft daar, ondanks miljoenen aan privé-uitgaven volgens het OM, alles bij elkaar nog altijd $8,5 mln in weten op te potten. Dat is voor een ambtenaar ’een onverklaarbare vermogenstoename’, zeiden de aanklagers in hun requisitoir.
 
De verdediging is 'in verwarring’ door de opstelling van het OM tegenover de deskundigenrapporten die Tromp heeft laten inbrengen. Het OM gaat namelijk helemaal niet in op de fiscalistenrapportages. De aanklagers zeggen slechts ’niet overtuigd te zijn’ door die fiscale opinies. Het OM betwijfelt ook of de verdediging wel alle ter zake doende documenten in deze strafzaak heeft voorgelegd. De uitwisseling van stekeligheden tussen aanklagers en advocaten levert hier geen duidelijkheid over op.
 
Advocaat Van der Laan betoogt dat de fiscus ook helemaal geen nadeel heeft opgelopen door de handelwijze van Tromp met de stichting als zijn ’pensioenlichaam’. Volgens Van der Laan gaat de stichting ET Pensioenen later zelfs in ’een voordeel’ voor de belastingdienst resulteren als de opgepotte pensioenreserves worden uitbetaald.
 
Als Tromp de leeftijd van 82 haalt dan zal hij 13 miljoen Antilliaanse guldens (NAF) hebben betaald over zijn pensioenuitkeringen, rekent Van der Laan voor. Dat is 8 miljoen NAF meer dan het fiscale nadeel dat het OM Tromp nu verwijt.
 
Van der Laan zegt dat er in de fiscaliteit geen goed of fout bestaat, maar slechts complexiteit. Emsley Tromp mocht volgens hem als fiscaal ongeschoolde centralebankpresident erop vertrouwen dat zijn handelwijze met de stichting ET Pensioenen door de beugel kon. 'Tromp is altijd in de rotsvaste veronderstelling geweest dat hij zijn pensioenreservers pas bij de fiscus had hoeven melden als hij met pensioen gaat.’
 
Alle door het OM ten laste gelegde belastingaangiften van Tromp zijn door KPMG (Ralph Palm) gedaan, zegt Van der Laan. ’Het is een feit van algemene bekendheid dat dat geen koekenbakkers zijn’, stelt de advocaat. Van der Laan: 'Tromp mocht en kon vertrouwen op de deskundigheid van zijn adviseur.’ Al was het alleen al omdat Palm zelf ook zo’n privé-pensioenvehikel heeft als Tromp nu verweten wordt.
 
Vrijdagmiddag repliek en dupliek.
 
Bron: Financieel Dagblad

Celebration 75th Anniversary Consulaire Corps CuraƧao

WILLEMSTAD - On the 22nd of April 1944, during World War II, the Consulaire Corps Curaçao was born. The 75th anniversary of the Corps was celebrated with a reception on 23 May 2019. The Governor of Curaçao, the Prime Minister, members of the Corps and many other dignitaries were present.

UoC neemt afstand van publicaties over weg door mangrovebos

WILLEMSTAD - De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) neemt afstand van de publicaties die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen betreffende studenten van de UoC, over de weg die de overheid wil aanleggen dwars door de mangrovebossen bij Rif.

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.