Zaken mensensmokkel op Curacao toegenomen in 2017

WILLEMSTAD - De zaken van mensensmokkel op Curaçao zijn in 2017 enorm toegenomen in vergelijking met eerdere jaren.
 
In 2015 werden 4 zaken van mensensmokkel naar de rechter gebracht. In 2016 twee zaken en in 2017 zijn 14 zaken behandeld waarvan reeds 9 ter zitting gebracht. Vijf zaken uit 2017 zullen in 2018 ter zitting worden gebracht.
 
Behalve mensensmokkel heeft het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao ook succesvol zaken van mensenhandel voorgedragen en berecht, waaronder grote onderzoeken als “De Rode Leeuw” (2009), “Victoria” (2014), “Race Café” (2013) en “Bandera Grill” uit
2016 en in 2017 naar de rechter gebracht.
 
Het OM heeft in 2017 een onderzoek uitgevoerd met als titel (Venezuelan “Tragomeisjes”: Curaçao’s Secret Import). De meeste ongedocumenteerde vrouwen die in het onderzoek zijn geïnterviewd gaven aan via legale wijze via vliegtuig naar Curacao te zijn gekomen. Pas na te zijn uitgezet kozen zij ervoor om daarna opnieuw, maar nu via de illegale weg middels smokkelboten naar Curaçao te komen.
 
Mensenhandel is onder andere het werven, vervoeren of verhandelen van mensen tegen hun wil met als doel seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting of een andere vorm van uitbuiting. Op Curaçao zijn de slachtoffers ook vaak bekend als “trago-meisjes. Andere sectoren waar mensenhandel wereldwijd, maar ook op Curaçao geregeld voorkomen zijn de bouw, toerisme en horeca.
 
Mensensmokkel ziet op het illegaal wijze toegang verlenen of doorreis bieden aan personen. Bij beide delicten speelt winstbejag van de mensensmokkelaars en mensenhandelaar een zeer grote rol.
 
Ook in 2018 zal het Openbaar Ministerie streng optreden tegen deze vormen van moderne slavernij.

Celebration 75th Anniversary Consulaire Corps CuraƧao

WILLEMSTAD - On the 22nd of April 1944, during World War II, the Consulaire Corps Curaçao was born. The 75th anniversary of the Corps was celebrated with a reception on 23 May 2019. The Governor of Curaçao, the Prime Minister, members of the Corps and many other dignitaries were present.

UoC neemt afstand van publicaties over weg door mangrovebos

WILLEMSTAD - De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) neemt afstand van de publicaties die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen betreffende studenten van de UoC, over de weg die de overheid wil aanleggen dwars door de mangrovebossen bij Rif.

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.