OM to reclaim 2 mln. guilder from Schotte and Van der Dijs in "Babel"-case

WILLEMSTAD - The Public Prosecutor‟s Office (OM) Curaçao will proceed with the process to reclaim funds from Gerrit Schotte (Curaçao, 1974) and Cicely van der Dijs (Curaçao, 1978).
 
It concerns the recovery of funds in the “Babel-investigation” were according to the OM, Schotte and Van der Dijs have unlawfully obtained illegally financial benefit.
 
The Common Court of Justice issued a judgment on 21 July 2017 in the "Babel" case. Schotte was convicted for, among other things, accepting more than USD 200,000 in bribes. Schotte and Van der Dijs were both convicted for the joint laundering of these bribe. Penalties were imposed of respectively 3 years and in the case of Van der Dijs 15 months, of which 6 months were conditional. In addition to the prison sentence mentioned above, Schotte has been dismissed by the Court as an additional punishment for a period of five years from the right to be elected during the elections.
 
In the case against Schotte, the Public Prosecutor will reclaim an amount of 1,861,692 guilder thru the Court of First Instance in Curaçao. This amount includes a payment of more than USD 800,000 that, according to the Public Prosecutor‟s Office, was made to Schotte in the Swiss bank account of a company based on the Marshall Islands were Schotte was the beneficiary.
 
In the case against Van der Dijs, the Public Prosecutor will demand an amount of 205,274 guilder. This is the amount that according to the Public Prosecutor has benefited Van der Dijs personally in this case.
 
The cases will be dealt with on 15 February 2018 during a so-called “regiezitting”. Defense will have the possibility to file for additional investigation.
 
Ontnemingsvordering van 2 miljoen tegen Schotte en Van der Dijs in zaak “Babel”
 
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in de zaak “Babel” over tot een ontnemingsvordering tegen Gerrit Schotte (Curaçao, 1974) en Cicely van der Dijs (Curaçao, 1978). Het gaat in deze om het terugvorderen van gelden die door Schotte en Van der Dijs onrechtmatig zouden zijn verkregen, oftewel het „ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel‟.
 
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft op 21 juli 2017 in hoger uitspraak gedaan in de zaak “Babel”. Schotte werd veroordeeld voor onder meer het aannemen van ruim USD 200.000 aan steekpenningen en valsheid in geschrift. Schotte en Van der Dijs werden beiden veroordeeld wegens het gezamenlijk witwassen van deze omkoopgelden. Er werden gevangenisstraffen opgelegd van respectievelijk 3 jaar en van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Naast genoemde gevangenisstraf is
Schotte door het Hof als bijkomende straf voor een periode van vijf jaar ontzet uit het recht om te worden verkozen bij verkiezingen.
 
In de zaak tegen Schotte zal het OM via het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao een bedrag van 1.861.692 (Antilliaanse) gulden terugvorderen. In dit bedrag is inbegrepen een betaling van ruim 800.000 USD die volgens het OM aan Schotte is gedaan op de Zwitserse bankrekening van een op de Marshall Islands gevestigde onderneming waarvan de Schotte de begunstigde is. In de zaak tegen Van der Dijs zal het OM een bedrag van 205.274 (Antilliaanse) gulden vorderen. Dit is het bedrag dat volgens het OM in deze zaak aan Van der Dijs persoonlijk ten goede is gekomen.
 
De zaken zullen op 15 februari 2018 tijdens een zogenaamde “regiezitting” worden behandeld.

Uitspraak College van Beroep

ECLI:NL:OGEAA:2014:43
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
ORANJESTAD - Gedurende de periode dat appellant in Aruba geen werkelijke verblijfplaats hield, kan hij niet als ingezetene van Aruba worden beschouwd.

Aruba keeps border with Venezuela shut

ORANJESTAD - While Venezuela reopened its borders with Brazil and Aruba, the latter’s government did not find the timing “opportune” and kept the current trade and travel ban in place for now.

Blokhuis naar Caribisch Nederland om preventieakkoord te ondertekenen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) brengt van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei een bezoek aan Caribisch Nederland. Blokhuis gaat het Caribisch Sport- en Preventieakkoord voor Sint Eustatius en Bonaire ondertekenen. Ook bezoekt hij verschillende organisaties die werken aan preventie en sport.