Taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor politieman en brandweerman St. Maarten

PHILIPSBURG – Het gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten heeft vandaag een politieman en brandweerman veroordeeld voor het opzettelijk onjuist en onvolledig doen van aangiften van de inkomstenbelasting en de belasting op de bedrijfsomzetten.
 
Onderzoek Emerald
De verdachten zijn twee van de zeven personen die twee weken geleden voor zittingen van het gerecht zijn gedagvaard in het onderzoek Emerald. De zaken hebben met elkaar gemeen dat de verdachten allemaal een eenmansbedrijf hebben dat zich bezighoudt met bouwactiviteiten en dat de beschuldiging steeds bestaat uit het al dan niet opzettelijk niet binnen de gestelde
termijn, onjuist en/of onvolledig doen van aangiften van de inkomstenbelasting en van de belasting op de bedrijfsomzetten.
 
Geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf
Het openbaar ministerie had in beide gevallen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden en een voorwaardelijke geldboete van 250.000,-- Antilliaanse gulden geëist. 
Het gerecht kan die eis in zoverre volgen dat op grote schaal belasting is ontdoken en daarmee belangrijke gemeenschapsbelangen zijn geschonden. Dat is extra wrang in een tijd dat het land Sint Maarten de verwoestende werking van orkaan Irma te boven probeert te komen. Tegelijkertijd is het in de Caribische delen van ons Koninkrijk zelden voorgekomen dat een verdachte voor enkel en alleen belastingfraude voor de strafrechter is gebracht. Dat hierin verandering is gekomen, komt doordat financiële onderzoekscapaciteit is vrijgemaakt om dit soort zaken aan te pakken. De traditie van niet-vervolging is daarmee doorbroken. Op het moment van de belastingontduiking bestond die traditie nog en daarom ligt, behoudens uitzonderlijke gevallen, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf minder voor de hand.
 
Het gerecht is van oordeel dat de zaken van de politieman en de brandweerman niet als zulke uitzonderlijke gevallen kunnen worden aangemerkt. Zij hebben beiden een blanco strafblad en het is aannemelijk dat zij slechts een fractie van het geld voor zichzelf hebben gehouden. De ernst van de belastingontduiking moet naar het oordeel van het gerecht op de navolgende wijze tot uitdrukking worden gebracht.
 
De politieman, die geen opening van zaken heeft gegeven, wordt veroordeeld tot de maximale werkstraf voor 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een proeftijd van drie jaren. De brandweerman, die wel opening van zaken
heeft gegeven, wordt tot de helft daarvan veroordeeld: 120 uur en 6 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk ook met een proeftijd van drie jaren. Ten aanzien van de aard van de werkstraffen is overwogen dat het aanbeveling verdient dat deze plaatsvinden in het kader van de wederopbouw van Sint Maarten na de orkaan Irma.
 
Behandeling overige zaken
De behandeling van de overige vijf zaken is om verschillende redenen uitgesteld. De behandeling daarvan zal eind maart aanstaande op verschillende zittingen worden voortgezet.
 
Verdachte A.E.A. werd in deze zaak vertegenwoordigd door advocaat Brenda Brooks. Verdachte K.G. F. heeft zich niet laten bijstaan door een advocaat. Voor het OM traden op Officieren van Justitie Gert Rip en J. Belien.
 
 
 
 

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.