Dieren vergiftigen is strafbaar

WILLEMSTAD - Onlangs zijn honden een poezen in de omgeving van Sint Jorisbaai vergiftigd. Hier was veel aandacht voor in de pers en socialemedia.

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao wil kenbaar maken dat dergelijke gedragingen bij wet strafbaar zijn gesteld. Artikelen 2:335 en 3:10 van het Wetboek van Strafrecht stellen onder meer strafbaar het zonder redelijk doel benadelen van de gezondheid van een dier. Artikel 2:334 stelt strafbaar het opzettelijk en wederechtelijk doden, beschadigen, onbruikbaar maken of wegmaken van een dier. Dit laatste artikel bepaald dat er een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie kan worden opgelegd. Voor deze feiten kan men worden aangehouden en het laatste feit ook in verzekering worden gesteld. 

Het Openbaar Ministerie wil benadrukken dat daders van dergelijke strafbare feiten aangepakt zullen worden. 
 
Het OM vraagt het publiek voor medewerking in deze. Als men informatie heeft over de (vermoedelijke) dader(s) van de vergiftigingen van de dieren in de omgeving van de Sint Jorisbaai/Jan Thiel, dan kan men dat anoniem doorgeven door te bellen naar 108 of door de politie te bellen via 917 en het bericht door te geven.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.