Cruelty to animals punishable by law

PHILIPSBURG - On January 20th, 2018 a motorist was photographed dragging a dog on the tail of a car while the vehicle was in motion.
A photo of this incident was uploaded on Facebook and on January 22nd, 2018, a group of concerned citizens filed a complaint about animal cruelty at the police station in Philipsburg, St. Maarten.
 
An investigation carried out in relation to this incident, found no evidence to determine whether the dog was still alive when the incident occurred. The suspect claims that the dog was already dead and that he chose this means to transport the cadaver to a nearby dump site. Nevertheless this is considered to be an endangerment, jeopardizing the safety of others on the road.
 
Therefore the Public Prosecutors Office Sint Maarten issued a conditional dismissal based on article 5 of the traffic regulation. A conditional dismissal, consists of a special condition and a general condition. The special condition in this case is that the suspect has to perform community service and the general condition is that the suspect is under probation for a period of two years.
 
Although animal cruelty could not be proven in this case, the Public Prosecutors Office warns the public that cruelty to animals is unacceptable and punishable by law.
 
Dierenmishandeling is strafbaar
 
Op 20 januari 2018 werd een foto gemaakt van een hond die aan een touw werd voortgesleept achter een personenauto. De foto verscheen op facebook en op 22 januari 2018 hebben een groep betrokken burgers aangifte gedaan van dierenmishandeling bij het politiebureau in Philipsburg, Sint Maarten.
 
Uit het onderzoek is niet vasthouden te staan of de hond al dood was of nog leefde op het moment dat het incident heeft plaatsgevonden. Volgens de verdachte was de hond al dood en koos hij ervoor om het kadaver aan de auto vast te binden en naar de vuilnisbelt te brengen.
 
Wel zorgde de actie van de verdachte voor een gevaarlijke situatie voor anderen op de openbare weg. Daarom legde het Openbaar Ministerie Sint Maarten op basis van artikel 5 van de verkeersverordening een voorwaardelijk sepot op. Een voorwaardelijk sepot betekent dat de verdachte niet vervolgd wordt als hij zich houdt aan een bijzondere en algemene voorwaarde. De bijzondere voorwaarde in deze zaak is dat de verdachte een taakstraf moet uitvoeren en de algemene voorwaarde houdt in dat de verdachte binnen een proeftijd van twee jaar geen nieuwe strafbare feiten mag plegen.
 
Hoewel dierenmishandeling in dit geval niet bewezen kon worden, waarschuwt het Openbaar Ministerie het publiek dat dierenmishandeling onacceptabel is en daarbij strafbaar is gesteld in het Wetboek van Strafrecht Sint Maarten.

Aruba keeps border with Venezuela shut

ORANJESTAD - While Venezuela reopened its borders with Brazil and Aruba, the latter’s government did not find the timing “opportune” and kept the current trade and travel ban in place for now.

Blokhuis naar Caribisch Nederland om preventieakkoord te ondertekenen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) brengt van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei een bezoek aan Caribisch Nederland. Blokhuis gaat het Caribisch Sport- en Preventieakkoord voor Sint Eustatius en Bonaire ondertekenen. Ook bezoekt hij verschillende organisaties die werken aan preventie en sport.

Venezuela reopens borders with Brazil and Aruba

ORANJESTAD/CARACAS - Venezuela is reopening its borders with Brazil and the Caribbean island of Aruba, Venezuela's Economy Vice President Tareck El Aissami said on Friday.