KPCN en bijzondere opsporingsdiensten uit Nederland werken samen in zaak “Warawara”

KRALENDIJK - In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) BES zijn de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW-DO) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), op Bonaire een onderzoek gestart naar vermoedelijk gepleegde strafbare feiten door het op Bonaire gevestigde bedrijf Excellent Construction NV.
 
Het onderzoek heeft de naam “Warawara”. Het onderzoek is tot stand gekomen door meldingen van fraude afkomstig van de Belastingdienst Caribisch Nederland en de Arbeidsinspectie Caribisch Nederland.
 
Het bedrijf wordt verdacht van het creëren van een oneerlijke concurrentiepositie van buitenlandse werknemers ten opzichte van lokale werknemers. Dit gebeurt door deze buitenlandse werknemers behulpzaam te zijn met het op vermoedelijke valselijke gronden regelen en verkrijgen van een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning. Door deze constructie worden deze buitenlandse werknemers niet of op onjuiste wijze verantwoord bij de Belastingdienst en vinden waarschijnlijk daardoor ook te lage belastingafdrachten plaats.
 
Op dinsdag 13 maart 2018 heeft in dit kader een huiszoeking plaats gevonden in het bedrijfspand en een woning, beide gelegen aan de Kaya Barakuda. De huiszoeking vond plaats in samenwerking met KPCN, FIOD, DO-SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Arbeidsinspectie Caribisch Nederland. Bij de huiszoeking is beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers. Aanvullend onderzoek met betrekking tot de gepleegde fraude wordt vooralsnog niet uitgesloten. Er zijn geen aanhoudingen verricht.
 
Doordat KPCN, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Opsporing (ISZW-DO) en FIOD dit onderzoek samen doen wordt de lokale bekendheid en de bijzondere expertise van de bijzondere opsporingsdiensten uit Nederland optimaal gecombineerd. En kan de strafrechtelijke aanpak van arbeidscriminaliteit effectief vorm krijgen. Door illegale constructies tegen te gaan wordt ook voorkomen dat arbeiders in een afhankelijke positie terecht komen en het risico lopen te worden uitgebuit.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.