TBO shares experience with administration and trust offices

PHILIPSBURG - Last week, staff members of TBO/OM and TBO/RST held informative talks with directors of several administration and trust offices located on Sint Maarten. In these talks experiences were shared that relate to criminal investigations into corruption and money laundering.
 
This is to alert the aforementioned service providers to possible abuse by criminals and to enable them to better identify unusual transactions and to report them to the MOT (FIU).
 
It is of great public interest to be vigilant and to identify possible corruption and money laundering practices. Various international studies show that the consequences of natural disasters, such as Irma and Maria, provide a breeding ground for corruption and fraud.
 
In addition, the important condition for obtaining aid funds is that the government, companies and citizens of Sint Maarten make maximum efforts to prevent the aid funds from flowing into corruption money.
 
The anti-corruption unit TBO (Team Bestrijding Ondermijning) fights corruption and money laundering jointly with a chain of regulators, MOT (FIU), judicial authorities and companies that are subject to reporting. Administration and trust offices are obliged
companies. This means that they are legally obliged to report unusual transactions to the MOT (FIU).
 
In the informative discussions that were held, it was indicated on the basis of general typologies what forms of corruption and money laundering TBO recognizes in the criminal investigations conducted on Sint Maarten. This includes the following characteristics:
- Intermediaries / consultants hired for concealing corruption funds;
- invoicing for work that is not or partly done (false invoices);
- the final destination of many corruption funds is often real estate;
- abuse of third-party accounts and checks for concealing money flows;
- use of offshore companies to conceal the beneficial owner (the so-called UBO).
 
The building sector, the telecommunications sector and the public limited companies are at high risk of being misused for corruption and money laundering. In addition, trust offices and companies in the administrative and banking sector run a high risk of being
misused to facilitate these types of crime.
 
The TBO can not only fight corruption and money laundering. In this, the help of the public, as a critical civil society, is indispensable. Essential here are signals from the society of corruption and money laundering. If one suspects that there may be money laundering or corruption, they should not hesitate to report this to TBO via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
More information about MOT (FIU) and reporting duty can be found on www.fiu-sxm.net or via tel. + 1721 542 3025.
 
TBO deelt ervaring met administratie- en trustkantoren
 
Afgelopen week hebben medewerkers van TBO/OM en TBO/RST voorlichtende gesprekken gevoerd met bestuurders van enkele op Sint Maarten gevestigde administratie- en trustkantoren. In deze gesprekken zijn ervaringen gedeeld die verband houden met strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie en witwassen. Dit om voornoemde dienstverleners alert te maken op mogelijk misbruik door criminelen en hen nog beter in staat te stellen om ongebruikelijke transacties te identificeren en te melden bij het MOT (FIU).
 
Het is van groot maatschappelijk belang om waakzaam te zijn en mogelijke corruptie- en witwaspraktijken te signaleren. Uit diverse internationale studies blijkt dat de gevolgen van natuurrampen, zoals Irma en Maria, een voedingsbodem vormen voor corruptie en
fraude. Daarnaast is als belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van hulpgelden gesteld dat de overheid, bedrijven en burgers van Sint Maarten zich maximaal inzetten om te voorkomen dat de hulpgelden wegvloeien in corruptiegelden.
 
TBO (Team Betsrijding Ondermijning) bestrijdt corruptie en witwassen gezamenlijk met een keten van toezichthouders, MOT (FIU), justitie en meldingsplichtige ondernemingen.
 
Administratie- en trustkantoren zijn meldingsplichtige ondernemingen. Dit betekent dat zij wettelijk verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden aan het MOT (FIU).
 
In de voorlichtende gesprekken die zijn gevoerd is aan de hand van algemene typologieën kenbaar gemaakt welke verschijningsvormen van corruptie en witwassen TBO herkent in de op Sint Maarten verrichte strafrechtelijke onderzoeken. Het gaat
hierbij onder meer om de volgende kenmerken:
- tussenpersonen/consultants die worden ingehuurd voor het verhullen van corruptiegelden;
- factureren voor werkzaamheden die niet of deels zijn verricht (valse facturen);
- de eindbestemming van veel corruptiegelden is vaak onroerend goed;
- misbruik derdengeldrekeningen en cheques voor het verhullen van geldstromen;
- gebruik van offshore ondernemingen voor het verhullen van de uiteindelijke gerechtigde (de zogeheten UBO).
 
De bouwsector, de telecommunicatiesector en de overheids NV’s lopen een hoog risico om te worden misbruikt voor corruptie en witwassen. Daarnaast lopen trustkantoren en bedrijven in de administratieve en bancaire sector een hoog risico om te worden
misbruikt om genoemde vormen van criminaliteit te faciliteren.
 
Het TBO kan niet alleen corruptie en witwassen bestrijden. Hierin is de hulp van de burgers onmisbaar. Essentieel hierbij zijn signalen uit de maatschappij van corruptie en witwassen. Als men een vermoeden heeft dat er mogelijk sprake is van witwassen of corruptie, dan kan men dit melden bij TBO via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Meer informatie over het MOT (FIU) en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-sxm.net of via telefeoonnummer +1721 542 3025.

NAGICO respects arbitrators’ decision

PHILIPSBURG--NAGICO Insurances Chairman Imran McSood said on Thursday that the company accepts the decision of the arbitrators in the case involving Princess Juliana International Airport (PJIA).

Dutch Princess Christina, sister of Beatrix, dies at age 72

THE HAGUE--Princess Christina, youngest sister of former Dutch queen Beatrix, has died of cancer at the age of 72. The announcement was made on Friday morning by the Government Information Service RVD.

Negotiations on Oyster Pond border to commence late 2019

THE HAGUE--The actual negotiations regarding the St. Maarten/St. Martin border, including the Oyster Pond area, are expected to start at the end of 2019, confirmed Dutch Kingdom Minister of Foreign Affairs Stef Blok on Thursday.