Women on Saba sentenced for bodily injury

SABA - Last week the case against G.C.G. was heard in criminal court on Saba. The Public Prosecutor found it proven that she was guilty of stabbing a man in August 2017.
 
The Public Prosecutor accused her of having committed an attempted manslaughter.
 
The judge however, acquitted her of the attempted manslaughter charge, but sentenced her to a one year suspended prison sentence and 240 hours of community service for causing great bodily injury to the victim.
 
The Public Prosecution Service BES has decided to appeal this verdict. The Public Prosecution believes that indeed there was an attempt of manslaughter as in this case the victim was severely cut in the neck. Therefore the Public Prosecution is of the opinion that the imposed punishment does not justify the seriousness of the offense committed.
 
Vrouw veroordeeld voor toebrengen lichamelijk letsel
 
Afgelopen week is in een zitting van de strafrechter op Saba de zaak behandeld tegen G.C.G.. Zij was door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het met een mes steken van een man in augustus 2017 Het OM verweet haar dat zij daarmee een poging doodslag had begaan.
 
De rechter sprake haar echter vrij van de poging doodslag maar veroordeelde haar voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en bepaalde dat zij verplicht is 240 uur taakstraf te verrichten.
 
Het Openbaar Ministerie BES heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen deze beslissing. Het OM meent dat er wel degelijk sprake is van een poging doodslag als je, zoals in dit geval iemand in de hals of nek steekt. En vindt dan ook dat de opgelegde straf geen recht doet aan de ernst van het gepleegde feit.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.