Van Raak: geen zware criminelen laten lopen door geldtekort

DEN HAAG – Geldtekort mag nooit een reden zijn om zware criminelen in de Caribische delen van het Koninkrijk ongemoeid te laten. Dat stelt Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) in reactie op het rapport van een commissie die de justitiële rijkswetten heeft geëvalueerd.
 
Die concludeerde dat de rechtshandhaving onder druk staat doordat het budget voor de opsporing van misdrijven tekort schiet. De commissie benadrukte vooral dat de begroting voor het voeren van megazaken verhoogd dient te worden.
 
Uit de gezamenlijke reactie van de vier regeringen blijkt niet dat deze genegen zijn de portemonnee open te trekken. Van Raak: ,,Er is als het om criminaliteitsbestrijding gaat altijd een capaciteitstekort. Het zijn weliswaar kleine eilanden, maar ze hebben te maken met grote internationale criminaliteit. Als je die serieus wil bestrijden, moet je bereid zijn er navenant in te investeren.”
 
Het Kamerlid wijst op de gevolgen van het capaciteitstekort. ,,Neem de zaak Helmin Wiels. Ik weet dat er keihard aan wordt gewerkt, maar het duurt wel heel erg lang. Ik zie dat op de eilanden ook andere zaken erg lang blijven liggen. Dat is slecht voor het rechtsgevoel van burgers. Die denken terecht: als ik een klein vergrijp bega wordt er meteen opgetreden, maar de grote jongens komen er mee weg.”
 
Op aandringen van Van Raak en zijn VVD-collega André Bosman heeft de Nederlandse regering in 2016 besloten jaarlijks 10 miljoen euro uit te trekken om gericht onderzoek te financieren naar de verwevenheid van onder- en bovenwereld, met name tussen de gokindustrie en de politiek. ,,Als de evaluatiecommissie constateert dat het budget niet toereikend is en de Caribische landen niet meer kunnen opbrengen, dan moet er geld bij vanuit Nederland. Het zijn niet zomaar kleine eilandjes in ons Koninkrijk, het gaat om een gebied waar grote internationale criminaliteit heerst.”
 
Het rapport van de commissie en de reactie van de landen zal, zo verzekert Van Raak, nog onderwerp van debat zijn tussen de Kamer en minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.