Public Prosecutor request 6 months imprisonment for suspect Brenda Brooks

PHILIPSBURG - The Public Prosecutor has asked the Court of First Instance to sentence criminal lawyer Brenda Brooks to unconditional prison time of 6 months on charges of bribery and inciting an immigration employee to abuse her position.
 
According to the Public Prosecutor during the “Ostrich” investigation it was discovered, as a result of seizing a phone with WhatsApp conversations between a number of suspects, that Brenda Brooks had bribed immigration officers J.M. and K.B. into allowing two undocumented persons, working for a well-known insurance company, to enter the island.
 
The Public Prosecutor asked the judge to convict suspect Brenda Brooks on proof of bribery and incitement but to acquit the suspect of the human smuggling charge on the bases that suspect J.M. was also acquitted of this charge in the “Ostrich” investigation.
 
“The investigation “Ostrich” has been deemed by the defense to specifically focus on suspect Brenda Brooks. However this is far from the truth,” the Public Prosecutor stated. “The evidence against Brooks was coincidentally found when the phone of another suspect was seized. Bribing immigration officials in any manner seriously damages confidence in the government. In addition, public policies on illegal residency and entry was seriously undermined. On a small island like St. Maarten with many incoming and outgoing visitors the importance of a well-functioning border control system cannot be sufficiently emphasized.”
 
Moreover the Public Prosecutor requested the judge to bar Brenda Brooks from the post on the Supervisory Board of the well-known insurance company. The Public Prosecutor pointed out that as Supervisory Director, the suspect should have supervised management and operations of the insurance company, rather than committing such a crime.
 
“Suspect Brenda Brooks has not taken responsibility for the offences and although had resigned from the Supervisory Board of the insurance company, there is still the risk of repetition,” stated the Public Prosecutor.
 
In addition the Public Prosecutor said that Brooks has abused the position as a criminal lawyer and has damaged the trust that society can and should place in lawyers. The Public Prosecutor suggested the Bar Association of St. Maarten discuss this case with Brenda Brooks, as the Bar Association is the organization with primary responsibility. “The ball is first and foremost in the court of the Bar Association on this point,” said the Public Prosecutor.
 
In the “Ostrich” investigation a number of immigration officials were sentenced to severe unconditional prison sentences for, among other things, human smuggling, bribery, abuse of function and participation in a criminal organization. The court will announce the verdict on Wednesday, May 30th, 2018.
 
Officier van Justitie heeft 6 maanden gevangenisstraf geëist voor verdachte Brenda Brooks
 
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag bij het Gerecht in eerste aanleg, tegen verdachte B.B. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist op beschuldiging van omkoping en een immigratiemedewerker uitlokken misbruik te maken van haar positie.
 
Volgens de Officier van Justitie was tijdens het “Ostrich” onderzoek - als gevolg van het in beslag nemen van een telefoon met WhatsApp gesprekken tussen een aantal verdachten – was het aangetroffen dat Brenda Brooks immigratieambtenaren J.M. en K.B. had omgekocht om twee ongedocumenteerden, die voor een bekende verzekeringsmaatschappij werkten, het eiland heeft laten binnenkomen.
 
De Officier van Justitie geëist om verdachte Brenda Brooks te veroordeelden voor omkoping en uitlokkening, maar de verdachte vrij te spreken van de tenlastelegging van mensensmokkel, omdat ook verdachte J.M. is vrijgesproken van deze tenlastelegging in het “Ostrich” onderzoek.
 
“De verdediging stelde dat het OM bezig was met een heksenjacht tegen verdachte Brenda Brooks. Niets is minder waar,” zei de Officier van Justitie. “Het bewijs tegen Brenda Brooks werd toevallig gevonden toen de telefoon van een andere verdachte in beslag werd genomen. Het behoeft geen betoog dat het omkopen van immigratieambtenaren, op welke manier dan ook, het vertrouwen in de overheid schaadt. Bovendien wordt het overheidsbeleid inzake illegaal verblijf en toegang ernstig ondermijnd. Op een klein eiland als Sint Maarten met veel inreizende en uitreizende bezoekers kan het belang van een goed functionerend grenscontrolesysteem hiervan niet voldoende worden onderstreept.”
 
Ook heeft de Officier van Justitie geëist om Brooks te ontzetten uit de functie van lid van Raad van Toezicht van een bekende verzekeringsmaatschappij. De officier van justitie wees er op dat als lid van Raad van Toezicht de verdachte juist had moeten toezien op het management en de bedrijfsvoering van de verzekeringsmaatschappij in plaats van dergelijke strafbare feiten zelf te plegen.
 
“Verdachte Brenda Brooks neemt voor de strafbare feiten geen enkele verantwoordelijkheid. Hoewel de verdachte ontslag heeft genomen uit de Raad van Toezicht van de verzekeringsmaatschappij de bestaat nog steeds risico op herhaling,” zei de Officier van Justitie.
 
Daarnaast geeft de Officier van Justitie aan dat Brenda Brooks misbruik heeft gemaakt van de positie als strafrechtadvocaat en heeft daarmee het vertrouwen dat de samenleving in advocaten mag stellen ernstig geschaad. Bovendien zei de Officier van Justitie dat de vraag kan worden gesteld of de Orde van Advocaten op Sint Maarten over deze zaak nog met verdachte Brenda Brooks in gesprek gaat. “De bal ligt op dit punt in de eerste plaats bij de balie van de Orde van Advocaten,” aldus de Officier van Justitie.
 
In het “Ostrich” onderzoek is eerder een aantal immigratie-ambtenaren is veroordeeld tot forse onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor o.a. mensensmokkel, passieve omkoping, misbruik van functie en deelname aan een criminele organisatie. Het gerecht zal het vonnis tegen verdachte Brenda Brooks op woensdag 30 mei 2018 uitspreken.
 

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.