OM vindt geen grond voor aangiften Schotte en Cooper tegen Statenlid Plet

WILLEMSTAD - In het onderzoek “Wilhelmina”, verricht door de Landsrecherche Curaçao (LrC) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM), heeft het OM de aangiftes van Statenleden Schotte en Cooper tegen Statenlid Plet beoordeeld.
 
Daarbij is de vraag onderzocht of de aangifte van Plet op 18 februari 2017 wegens poging tot omkoping een valse aangifte betrof en of Plet door het indienen van de aangifte smaad en laster jegens Schotte en Cooper heeft gepleegd.
 
Het Openbaar Ministerie is tot de conclusie gekomen dat niet kan worden vastgesteld dat de aangifte van Plet vals was, omdat de aangifte op meerdere onderdelen door onderzoeksbevindingen wordt ondersteund, zoals camerabeelden, historische
telefoongegevens, telefoonberichten, en getuigenverklaringen. In meerdere verklaringen wordt bovendien bevestigd dat Plet wel is benaderd om te kijken of hij bereid was afstand te doen van steun aan de regering Koeiman dan wel over te stappen, alleen op het punt van het aanbieden van geld is er onvoldoende bewijs. Voor laster en smaad, het opzettelijk aantasten van de eer en reputatie van Schotte en Cooper is eveneens onvoldoende bewijs.
 
Het Openbaar Ministerie concludeert uit het onderzoek dat Plet met het indienen van de aangifte als doel had om een onderzoek door politie en justitie te doen opstarten naar een mogelijk ernstig feit, niet om opzettelijk de eer en naam van Schotte en Cooper
aan te tasten. Omkoping van politici is, indien bewezen, een ernstig feit. Een dergelijke vorm van corruptie vormt een ernstige bedreiging voor de rechtsstaat en het is daarom in het algemeen belang van Curacao dat een beschuldiging daarvan grondig wordt
onderzocht door de bevoegde instanties.
 
Om voornoemde redenen heeft de Procureur-Generaal ook het onderzoek op basis van de aangiftes van Schotte en Cooper heden, 24 mei 2018 geseponeerd. Betrokkenen en hun advocaten zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.