OM vindt geen grond voor aangiften Schotte en Cooper tegen Statenlid Plet

WILLEMSTAD - In het onderzoek “Wilhelmina”, verricht door de Landsrecherche Curaçao (LrC) onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM), heeft het OM de aangiftes van Statenleden Schotte en Cooper tegen Statenlid Plet beoordeeld.
 
Daarbij is de vraag onderzocht of de aangifte van Plet op 18 februari 2017 wegens poging tot omkoping een valse aangifte betrof en of Plet door het indienen van de aangifte smaad en laster jegens Schotte en Cooper heeft gepleegd.
 
Het Openbaar Ministerie is tot de conclusie gekomen dat niet kan worden vastgesteld dat de aangifte van Plet vals was, omdat de aangifte op meerdere onderdelen door onderzoeksbevindingen wordt ondersteund, zoals camerabeelden, historische
telefoongegevens, telefoonberichten, en getuigenverklaringen. In meerdere verklaringen wordt bovendien bevestigd dat Plet wel is benaderd om te kijken of hij bereid was afstand te doen van steun aan de regering Koeiman dan wel over te stappen, alleen op het punt van het aanbieden van geld is er onvoldoende bewijs. Voor laster en smaad, het opzettelijk aantasten van de eer en reputatie van Schotte en Cooper is eveneens onvoldoende bewijs.
 
Het Openbaar Ministerie concludeert uit het onderzoek dat Plet met het indienen van de aangifte als doel had om een onderzoek door politie en justitie te doen opstarten naar een mogelijk ernstig feit, niet om opzettelijk de eer en naam van Schotte en Cooper
aan te tasten. Omkoping van politici is, indien bewezen, een ernstig feit. Een dergelijke vorm van corruptie vormt een ernstige bedreiging voor de rechtsstaat en het is daarom in het algemeen belang van Curacao dat een beschuldiging daarvan grondig wordt
onderzocht door de bevoegde instanties.
 
Om voornoemde redenen heeft de Procureur-Generaal ook het onderzoek op basis van de aangiftes van Schotte en Cooper heden, 24 mei 2018 geseponeerd. Betrokkenen en hun advocaten zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.