Court examines request for investigation into management of Port of St. Maarten

PHILIPSBURG - The Public Prosecutor’s Office today, May 24th, 2018, requested the Enterprise Division of the Court to investigate possible maladministration within the Port St. Maarten Group of Companies.
 
The Public Prosector’s Office believes that, on the basis of a preliminary investigation, there is sufficient reason to doubt proper management within the Port.
 
The Public Prosecutor’s Office had formerly requested to initiate this investigation in September 2017. The preliminary investigation spawned several questions about the state of affairs at the Port of St. Maarten.
 
It was discovered that in the past the port had three Board of Directors, instead of the legal requirement of five. Annual accounts were not approved on time and internal legal guidelines were not complied with. The manner in which projects were put out to tender and the way loans were taken out also raised questions.
 
The criminal investigation has led to the suspicion that the CEO of the Port, together with other suspects, had over a number of years robbed the Port of at least US$ 8 million by signing fraudulent invoices.
 
For this reason the Public Prosecutor’s Office questions the Port’s financial situation and is calling on the Court to investigate whether the Port is in a position to carry out its obligations.
 
St. Maarten Minister of Tourism, Economic Affairs, Transport and Telecommunications Cornelius de Weever was also heard in court today. He opposed the request from the Public Prosecutor’s Office on behalf of country St. Maarten and supported the Port's position.
 
The court will give its decision on the inquiry request on June 26th, 2018.
 
 
Hof behandelt enquête verzoek
 
Het Openbaar Ministerie heeft vandaag, 24 mei 2018, de ondernemingskamer van het Hof gevraagd een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid binnen de haven groep op Sint Maarten.
 
Het OM meent dat op basis van voorlopig onderzoek voldoende reden is om aan te twijfelen aan een juist beleid binnen de haven.
 
Het Openbaar Ministerie heeft in september 2017 gevraagd om dit onderzoek in te stellen. Op basis van voorlopig onderzoek zijn zorgen gerezen over de gang van zaken binnen de haven op Sint Maarten.
 
Zo had de haven jarenlang slechts drie commissarissen, in plaats van de statutair vereiste vijf, werden jaarstukken niet tijdig goedgekeurd en werden interne en wettelijke regels niet nageleefd. Ook zijn vragen gerezen over de manier waarop projecten zijn aanbesteed en over de manier waarop leningen zijn aangegaan.
 
Uit een strafrechtelijk onderzoek is daarnaast de verdenking ontstaan dat de CEO van de haven , samen met andere verdachten, de haven jarenlang voor minimaal 8 miljoen dollar zou hebben opgelicht door valse facturen te ondertekenen voor uitbetaling.
 
Om die reden heeft het Openbaar Ministerie ook vraagtekens bij de huidige financiële situatie van de haven en wil dat het Hof onderzoekt of de haven thans in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen.
 
Sint Maarten Minister van Toerisme, Economische Zaken, Vervoer en Telecommunicatie Cornelius de Weever is vandaag ook voor de rechtbank gehoord. Hij verzette zich namens het land Sint Maarten tegen het verzoek van het OM en sloot zich aan bij het standpunt van de haven.
 
Het gerecht zal de beschikking het verzoek op 26 juni 2018 uitspreken.
 
 
 
 

NAGICO respects arbitrators’ decision

PHILIPSBURG--NAGICO Insurances Chairman Imran McSood said on Thursday that the company accepts the decision of the arbitrators in the case involving Princess Juliana International Airport (PJIA).

Dutch Princess Christina, sister of Beatrix, dies at age 72

THE HAGUE--Princess Christina, youngest sister of former Dutch queen Beatrix, has died of cancer at the age of 72. The announcement was made on Friday morning by the Government Information Service RVD.

Negotiations on Oyster Pond border to commence late 2019

THE HAGUE--The actual negotiations regarding the St. Maarten/St. Martin border, including the Oyster Pond area, are expected to start at the end of 2019, confirmed Dutch Kingdom Minister of Foreign Affairs Stef Blok on Thursday.