TBO / OM and FIU to brokers and notaries on Bonaire

KRALENDIJK - Following the conference organized by the FIU and the Public Prosecutor’s Office on "Combating money laundering and property fraud on Bonaire" of December 2017, employees of the Combat Against Team Undermining (Team Bestrijding Ondermijning) of the Public Prosecutor's Office (TBO/OM) and the Financial Intelligence Unit (FIU) had this past week informative talks with brokers and notaries on Bonaire.
 
In these talks experiences were shared that relate to criminal investigations into money laundering and corruption. This is to alert brokers and notaries on Bonaire to possible abuse by criminals and to enable them to better identify unusual transactions and to report these to the FIU. Brokers and notaries are obliged companies. This means that they are legally obliged to report unusual transactions to the FIU.
 
It is of great public interest to be vigilant and to identify possible corruption and money laundering practices. Money laundering ends a lot in purchased real estate. This disrupts the real estate market and makes homes for people with a modest income unaffordable.
 
The TBO/OM and FIU are combating money laundering and corruption jointly with various other regulators, the judiciary and companies obliged to notify. In the informative discussions that took place, it was made clear on the basis of general typologies which forms of corruption and money laundering TBO/OM have been seen in the criminal investigations in the Caribbean part of the Kingdom. This includes the following characteristics:
 
- intermediaries/consultants are hired for concealing corruption money;
- negotiations by a broker (on real estate) with person A, while formal ownership is ultimately established in the company of person B;
- the final destination of many corruption funds is often real estate;
- misuse of third-party accounts and checks for concealing money flows;
- use of offshore companies to disguise the beneficial owner (UBO).
 
Criminal jurisprudence has also been discussed with reporting agents who do not comply with their obligation to report to the FIU. The FIU has also provided various practical guidelines with which the implementation of the duty to report can be supported. 
The TBO/OM can not fight corruption and money laundering alone. We do this with you and for you. In this you, as a critical citizen, is indispensable. Your signals from the society of corruption and money laundering are essential. Do you suspect that there may be money laundering or corruption? Then report this to TBO/OM by email: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
More information about the FIU and reporting duty can be found on the website: www.fiu-nederland.nl
 
 
TBO/OM en FIU naar makelaars en notarissen op Bonaire
 
In navolging op de door de FIU en het OM georganiseerde conferentie “ Tegengaan van witwassen en vastgoedfraude op Bonaire” van december 2017, hebben medewerkers van Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie Carib (TBO/OM) en de Financial Intelligence Unit (FIU) afgelopen week voorlichtende gesprekken gevoerd met makelaars en notarissen op Bonaire. In deze gesprekken zijn onder meer ervaringen gedeeld die verband houden met strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen en corruptie. Dit om makelaars en notarissen op Bonaire alert te maken op mogelijk misbruik door criminelen en hen nog beter in staat te stellen om ongebruikelijke transacties te identificeren en deze te melden bij de FIU. Makelaars en notarissen zijn meldingsplichtige ondernemingen. Dit betekent dat zij wettelijk verplicht zijn om ongebruikelijke transacties te melden aan de FIU.
 
Het is van groot maatschappelijk belang om waakzaam te zijn en mogelijke corruptie- en witwaspraktijken te signaleren. Witwasgelden eindigen veel in aangekocht vastgoed. Dit ontwricht de vastgoedmarkt en maakt huizen voor mensen met een modaal inkomen onbetaalbaar.
 
Gezamenlijk met de verschillende toezichthouders, justitie en meldingsplichtige ondernemingen bestrijden het TBO/OM en FIU witwassen en corruptie. In de voorlichtende gesprekken die hebben plaatsgevonden is aan de hand van algemene typologieën inzichtelijk gemaakt welke verschijningsvormen van corruptie en witwassen TBO/OM ziet in de strafrechtelijke onderzoeken in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het gaat hierbij onder meer om de volgende kenmerken:
 
- tussenpersonen/consultants worden ingehuurd voor het verhullen van corruptiegelden;
- onderhandelingen door een makelaar (over vastgoed) met persoon A, terwijl het formele eigendom uiteindelijk in de onderneming van persoon B wordt gevestigd;
- de eindbestemming van veel corruptiegelden is vaak onroerend goed;
- misbruik van derdengeldrekeningen en cheques voor het verhullen van geldstromen;
- gebruik van offshore ondernemingen voor het verhullen van de uiteindelijke gerechtigde (UBO).
 
Ook is strafrechtelijke jurisprudentie besproken van meldplichtigen die niet voldoen aan hun meldplicht aan de FIU. Tevens heeft de FIU diverse praktische handvatten gegeven waarmee de uitvoering van de meldplicht ondersteund kan worden.
 
Het TBO/OM kan niet alleen corruptie en witwassen bestrijden. Dat doen we met u en voor u. Hierin bent u, als kritische burger, onmisbaar. Uw signalen uit de maatschappij van corruptie en witwassen zijn essentieel. Heeft u een vermoeden dat er mogelijk sprake is van witwassen of corruptie? Meld dit dan bij TBO/OM via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
 
Meer informatie over het FIU en meldplicht kunt u vinden op www.fiu-nederland.nl
 

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.

Aangifte tegen gezaghebber Bonaire geseponeerd

KRALENDIJK - Op 6 maart 2020 hebben mevrouw R. Hellburg-Makaai en de heren M. Pieters en C. Abraham, leden van de Eilandsraad Bonaire, aangifte gedaan van valsheid in geschrift tegen de gezaghebber van Bonaire.