8 Decemberstrafproces: Auditeur-militair blijft bij strafeis van twintig jaar tegen Desi Bouterse

PARAMARIBO - Auditeur-militair Roy Elgin blijft bij zijn strafeis van twintig jaar tegen Desi Bouterse en Etienne Boerenveen in het 8 Decemberstrafproces.
 
Er zijn maandag vier zaken aan de orde geweest tegen Bouterse, Boerenveen, Jimmy Stolk en Arthy Gorré.
 
De auditeur-militair heeft goed gemotiveerd in zijn repliek aangegeven dat de vijftien slachtoffers niet met een coup bezig waren, zegt Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden.
 
Advocaat Irwin Kanhai had namelijk aangegeven dat er een regime verandering beoogd werd en dat de vijftien vermoorde personen de steunpunten waren van het buitenland. Het was de bedoeling om de macht van Bouterse te ontnemen en dat het een staatsgreep zou inhouden.
 
De auditeur-militair heeft duidelijk aangegeven dat gedurende het proces geen feiten of omstandigheden naar voren zijn gekomen, waaruit zou blijken dat de vijftien personen met een coup bezig waren met uitzondering van de verklaring van Petrus van Haperen. Elgin heeft kenbaar gemaakt dat ook al zou er daar sprake van zijn, dan nog rechtvaardigt het op geen enkele wijze de moord van deze personen.
 
De zaak tegen Gorré moet door het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard worden, omdat die inmiddels is komen te overlijden en de zaak daardoor niet vatbaar is voor berechting. In de zaak tegen Stolk heeft de auditeur-militair vrijspraak geëist. Hij ziet geen aanleiding in het pleidooi om van zijn eis tot vrijspraak af te wijken.
 
De zaken tegen Bouterse en Boerenveen hebben wat meer tijd in beslag genomen. In beide zaken is hij puntsgewijs ingegaan op het pleidooi van de advocaten van deze twee verdachten. Essed is zelf van oordeel dat de repliek van de auditeur-militair goed onderbouwd is. Hij heeft met duidelijke woorden afgerekend met de kwestie die door advocaat Kanhai is aangehaald dat de hele krijgsraad, de auditeur-militair en alle rechters bevooroordeeld zijn gehersenspoeld door Nederland.
 
In de drie zaken die op de rol staan, heeft de krijgsraad beslist dat op 29 oktober de advocaten hun dupliek mogen doen en tegelijkertijd de verdachten de gelegenheid krijgen om hun laatste woord te voeren.

Signing legal status of police declared invalid

PHILIPSBURG–Members of the different labour unions were updated about the approved 2019 budget during an informative meeting on Monday, July 8, held by the unions Nationale Algemene Politie Bond (NAPB), Windward Islands Civil Service Union/Private Sector Union (WICSU/PSU) and Algemene Bond van Overheidspersoneel (ABVO) for all members.

Minister Andin Bikker van Aruba bezoekt Hof van Justitie op Curacao

WILLEMSTAD - Minister van Justitie en Immigratie van Aruba, Andin Bikker, heeft donderdag 11 juli een bezoek gebracht aan het Hof in Curaçao. Hij werd daarbij vergezeld door Adviseur Algemene en Juridische Zaken Milko Baiz.

Nederland grijpt in op Curacao middels aanwijzing

Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen
DEN HAAG/WILLEMSTAD - De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen.