Yacht owner O'Neal Arrindell arrested by TBO

PHILIPSBURG - Mr. O'Neal Arrindell was detained and taken into custody today by the Anti-corruption Taskforce (TBO). He is suspected of intentionally removing the luxury yacht "Jefe" of the seizure made by the Public Prosecutor’s Office on July 11 in St. Maarten.
 
The owner of this yacht, Mr. O'Neal Arrindell is one of the suspects in the "Emerald" case. By means of seizure and sale of this yacht, the Public Prosecutor’s Office is trying to recover part of the profits Arrindell gained through criminal activity.
 
The vessel was in the scaffoldings at Bobby's Marina at the time of seizure and it was not allowed to be moved or launched into the water. On Sunday, July 22 however, during an inspection of the Coast Guard at Bobby's Marina, the boat was no longer present. A search of the area yielded nothing. Further investigation showed that the vessel had sailed earlier that day to Anguilla. The Coast Guard at the request of the Public Prosecutor’s Office, went to Anguilla to retrieve the yacht and towed it to the Coastguard substation in Sint Maarten. Once again the vessel is seized. 
 
A maximum imprisonment of four years can be imposed on the withdrawal of goods that have previously been seized.
 
One of the main tasks of the Anti-corruption Taskforce is to fight corruption. The deprivation of criminally obtained assets is also one of its tasks.
 
Eigenaar van yacht O'Neal Arrindell aangehouden
 
Het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) heeft op dinsdag 21 augustus de heer O'Neal Arrindell (geboren 28-10-1981 te Sint Maarten) aangehouden en in verzekering gesteld. Hij wordt verdacht van het opzettelijk onttrekken van het vaartuig “Jefe” aan het beslag dat op 11 juli op Sint Maarten door het Openbaar Ministerie was gelegd op dit luxe motorjacht. De eigenaar hiervan, de heer Arrindell is één van de verdachten in de zaak “Emerald”. Het Openbaar Ministerie probeert via de inbeslagname en verkoop van “Jefe” een deel van de criminele winsten van O'Neal Arrindell af te pakken.
 
Op het moment van inbeslagname stond het vaartuig in de steigers bij Bobby’s Marina. Het vaartuig mocht niet worden verplaatst of te water gelaten. Op zondag 22 juli tijdens een controle van de Kustwacht bij Bobby’s Marina, was de boot niet meer aanwezig. Een zoektocht in de omgeving leverde niks op. Bij nader onderzoek bleek dat het vaartuig eerder die dag naar Anguilla was vertrokken. Op verzoek van de Officier van Justitie ging de Kustwacht naar Anguilla om “Jefe” op te halen. Die hebben ze op sleep genomen naar het Kustwachtsteunpunt Sint Maarten. Het vaartuig is wederom in beslag genomen.
 
Op het onttrekken van goederen aan een daarop gelegd beslag staat een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar.
 
Het Team Bestrijding Ondermijning, de “Anti-corruption Taskforce”, houdt zich vooral bezig met het bestrijden van corruptie. Ook het ontnemen van het hierbij verkregen crimineel vermogen behoort tot de taken.

Crashed Defence helicopter just completed border patrol

ORANJESTAD/THE HAGUE--The Dutch Defence helicopter that crashed near Aruba on Sunday afternoon was on its way back to Curaçao from a border patrol flight above the sea.

Leerorkest Bonaire opgericht

KRALENDIJK - Onderwijs, cultuur en sociale opvoeding blijven belangrijk, ook tijdens een internationale pandemie. Na succesvolle initiatieven in Nederland, Curaçao en Aruba, is er recent ook een Leerorkest op Bonaire opgericht.

Vierde ‘Moot Court’ van UoC-studenten bij het Gerecht

WILLEMSTAD - Maandag 6 en vrijdag 10 juli is een aantal bijzondere zittingen gehouden in het Gerecht. Studenten van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) hebben het vak ‘Moot Court’, oftewel oefenrechtbank, afgesloten met pleitsessies met echte rechters van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.